Like us on Facebook

Mystikkens Univers

------------------KROP-SIND-ÅND Helsemesser------------------

Ole Skjerbæk Madsen

Christfulness - Visionen om en forsonet menneskehed

Fredag kl. 16.00 - 16.45 i Bondestuen

Christfulness er både trospraksis og livsforståelse. Christfulness rummer trospraksisser som styrker en erfaring af, at Kristus både er med mig og i mig. Christfulness leder til en forståelse af Kristus i den anden. Vi ser det andet menneske som skabt i Guds billede. Her ligger kilden til forsoning og heling af relationen mellem mennesker. Vi kan ikke dømme det menneske, som vi genkender Guds billede i. Christfulness leder over i en erfaring at vi enkeltvis og sammen er i Kristus, at den forsonede menneskehed er som ét legeme; vi er Kristi legeme i verden.

I Mesterens Lys Gudstjeneste - Identitet og livsforvandling

Søndag kl. 16.00 -17.45 i Bondestuen

Gudstjenesten er en helende gudstjeneste på det personlige plan og for verden omkring os. Gudstjenesten afsluttes med en nadver med rødder tilbage til den ældste kirke, inspireret af et koptisk liturgisk papyrusdokument.

Ole Skjerbæk Madsen

er præst og til dagligt tilknyttet I Mesterens Lys.

I Mesterens Lys er brobygning mellem kirken og den nye åndelighed.

Brobygning sker på et person til person grundlag, ved at opbygge fællesskaber af Jesu Kristi disciple, og  ved at arbejde med kirkens spirituelle praksis i mødet med den nye åndeligheds mennesker.

IML er derfor engageret i at møde åndeligt søgende mennesker i deres egne sammenhæng og i at vandre sammen med dem i en fælles åndelig søgen – og herunder at dele erfaringerne fra vort samvær med Mesteren Jesus Kristus.

Ole Skjerbæk Madsen er født i København 1947. Han er teolog og præst og har været pioneren bag I Mesterens Lys. Han var præst i Vigerslev Sogn i 6 år og derefter 18 år sognepræst i Betlehemskirken på Nørrebro i København, men har i dag forladt embedet som sognepræst for at arbejde med mødet mellem den kristne kirke og vor tids nye spiritualitet.

Ole Skjerbæk Madsen er ansat i missionsselskabet Areopagos. Han har fået en afgørende inspiration fra den koptisk orthodokse kirke i Ægypten, som han besøgte i sin studietid, ligesom han er præget af den karismatiske fornyelse. Begge inspirationer har gjort Det nye Testamentes verden virkelig for ham: Nådegaver til helbredelse, tungetale, profeti og andre åbenbaringsgaver.

Flere gange har Ole Skjerbæk Madsen været i mediernes søgelys blandt andet fordi han har hjulpet mennesker, der var plaget af dæmoner.

Ole Skjerbæk Madsen:
"Ved inspirationer forstår jeg min formidling af, hvad jeg oplever som Jesu eller Helligåndens budskaber. I kristen tradition har man kaldt den slags tekster for profeti; i andre traditioner taler man om kanalisering, men da budskaber aldrig formidles uden gennem en person og i dette tilfælde altså mig, har jeg valgt at kalde det inspirationer."

Ny hjemmeside designet af Computerpeople