Like us on Facebook

Mystikkens Univers

------------------KROP-SIND-ÅND Helsemesser------------------

Nulte klasse - at se verden fra sjælens perspektiv - minikursus

Arne Frost

Søndag kl. 12.00 -13.45 i Lokale 10 - 1. sal i Ceres Arena bygningen

Som mennesker har vi været vant til at skulle underordne os realiteternes tyngde og uomgængelighed.

Det har været hårdt og kynisk at være menneske. Det har været nødvendigt et langt stykke af vejen at leve et slidsomt og uoplyst liv.

Sjælens virkelighed er blevet sløret, fordi det har været nødvendigt ikke at kunne kigge direkte ind i den.

Vi kender det fra uddrivelsen af paradiset, hvor keruber med flammesværd blev sat til at vogte udgangen.

Det nye er, at vi gradvist vil kunne få adgang til sjælens virkelighed, som adskiller sig markant fra menneskelivet, i hvert fald når sjælen ikke er medspiller.

I sjælens perspektiv bliver alt transformeret, dog ikke fra det ene øjeblik til det andet.
Gennem workshoppen kigger vi gennem sjælens lys ind i den nye virkelighed.

Arne Frost

Civiløkonom. Forfatter til Kærlighed på Jysk, Hjerterummet, Kærligheden er Ledetråden og Autensitet - det oprigtige Menneske.

Jeg fik min store og afgørende kontakt med noget spirituelt i 1979. Denne kontakt var et vendepunkt i mit liv, er dog først for alvor blevet udfoldet i de senere år, hvor åbningen i et kollektivt perspektiv er blevet meget mere markant, og mange flere mennesker end tidligere støtter op omkring den nye bevidsthed og de nye muligheder.

Mine erkendelser er udvidet gennem mange udenlandsrejser og studier i så forskellige områder som kultur, tidlig kristendom, psykologi og spiritualitet.

Ny hjemmeside designet af Computerpeople
>