Like us on Facebook

Mystikkens Univers

------------------KROP-SIND-ÅND Helsemesser------------------

Dodo Lindemann  

Håndlæsning til husbehov - minikursus

Fredag kl. 12.00 -13.45 i lokale 10 - 1. sal i Ceres Arena bygningen

I vores bevidsthed sætter vi selv grænser for hvad vi vil og kan forstå.

Det er min opfattelse, at vi ved hele tiden at udfordre vores forståelse, bevidsthed og spiritualitet udvikler os som hele mennesker.

At tænke os, at vores muligheder er ubegrænsede, er svært at forstå med vores begrænsede tankemønster.

Mit arbejde har ført mig nye veje og jeg ser hele tiden nye muligheder.

Gennem dette foredrag vil du blive ført ind i hændernes univers og få løftet sløret for hvordan håndlæseren arbejder og hvorfor man kan se så præcise ting i hænderne

Dodo Lindemann

Jeg arbejder, med det jeg kalder gennembrud. Det er lige nu det bedste ord, jeg kan finde for, hvad der sker, når vi kommer i kontakt med os selv og vor egen indre stemme/ vor bagvedliggende bevidsthed.
Den bevidsthed, der gør os i stand til at handle i overensstemmelse med den inderste styrke, ro, glæde og kærlighed.

Håndlæsning, vejledning og konflikthåndtering er de væsentligste metoder i mit arbejde.

Jeg er født i 1956. Efter et 2-årigt  forløb på universitetet hvor jeg arbejdede med teorier om bla. kommunikation savnede jeg jorden og det konkrete fysiske arbejde. Det gik jeg efter og  jeg blev uddannet landmand. Senere tog jeg læreruddannelsen, og i min tid som folkeskolelærer modtog kurser og uddannelse i bl.a specialpædagogik og konflikt- håndtering og mægling.

Altid har jeg søgt den spirituelle vej og blev som udløber heraf håndlæser i 1990. Gennem tilværelsen som lærer og håndlæser er jeg blevet undervist af de mennesker jeg har mødt og arbejdet sammen med. Jeg er opvokset i et hjem, hvor det at bruge sin fantasi og tale med nisser og trolde var lige så naturligt, som at gå i søndagsskole.  Alt mellem himmel og jord var tilgængeligt og fandtes det i fantasien , ja, så fandtes det.

Fantasi og undren var det jeg lærte at møde verden med. Undervejs har jeg mødt forhindringer og sorger, men aldrig har elementerne og livslyset svigtet mig, aldrig har de efterladt mig i ravende mørke ret længe af gange. Mit nysgerrighed og undren over livets mangfoldighed fører mig til stadighed vidt omkring.
Jeg har altid længtes uden at vide mod hvad.
I dag er jeg tættere på og vejen er åben.

Ny hjemmeside designet af Computerpeople
>