Toner fra Himlen – Middagsmeditation

v.  Benedicte Tønsberg og Tove B. Antonsen
Hver dag kl. 11.00 – 11.45 i Kræmmerstuen

Guidet kristen meditation, sang og bøn.

Smukke, meditative toner frembragt på syngeskåle, gong, shantis og kalimbe samt improviseret sang.

De stille toner bringer krop og sind i en afspændt tilstand og åbner for det indre, pulserende liv.

Et åndehul midt på dagen som åbner til et helligt nærvær.

Benedicte Tønsberg

er sognepræst på Mors og stiftspræst for åndeligt søgende i Aalborg Stift. Arbejder med stilleretræter, pilgrimsvandring, åndelig vejledning og meditation.

Tove B. Antonsen

er uddannet rytmisk sanger ved Nordjysk Musikkonservatorium, samt organist fra Vestervig Kirkemusikskole. Tove har med inspiration i Klangmassage på Nordlys Centeret i Silkeborg udviklet “ Toner fra Himlen”, som er blid meditativ musik med sang, syngeskåle, vindspil m.m.