Inkarnation – om at være i livet – minikursus

Minikursus v. Arne Frost
Søndag kl. 12.00 – 13.45 i Ceres Arena Lokale 10

Tidligere måtte man lade sig tryne, når en anden var stærkere end én selv. Det kunne være økonomisk. Det kunne være mentalt. Det kunne være enhver anden form for magt.

Ny Tids energi muliggør, at vi kan trække energien hjem til os selv, når det er vores egen, og at vi kan frigøre os fra unødvendige magtstrukturer.

Det fordrer alt sammen, at det sker i Ny Tids regelsæt, som handler om kærlighed, om ordentlighed, og aldrig at gøre overgreb, og i det hele taget ufravigeligt at møde andre og sig selv positivt og venligt.

Kursen er dermed sat mod en mere retfærdig verden.

Arne Frost

Forfatter, udgiver på messen Livets suverænitet – at lade det opstå på sine egne præmisser og Inkarnationen – et nyt syn på livet.

Måske begyndte det hele med en guddommelig erkendelse og oplevelse i 1979. Måske er det bare en altid åben attitude mod det, der er sandt, der har været drivkraften.