Sansebegavelse – set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab

Foredrag v. Margit Kjeldsen
Søndag kl. 14.00 – 14.45 i Ceres Arena Lokale 10

At opleve livet gennem den åndelige tilstand betyder at kunne se alt og alle som udtryk for et guddommeligt Jeg, som alle levende væsener har del i. Kosmisk klart syn er at være ét med sit Ophav og samtidig livsopleve sammen med Ophavets Livsytringer, som er alt og alle eller kosmos. Vejen til kosmisk klart syn er ens udvikling af næstekærlighedsevnen; viden og kærlighed i praksis. Intelligens og følelse i ligevægt udløser intuitionen, som er sansebegavelsens redskab til åndelig livsoplevelse