Kunstterapiens virkemidler og muligheder

Foredrag v. Anna C.N. Meyer
Lørdag kl. 17.00 – 17.45 i lokale Gunnar Nu 3 – følg de røde pile på gulvet

Foredraget giver indblik i hvad kunstterapi er og hvordan det virker.

Der vil blive givet eksempler på, hvordan vi er forbundet med kunsten, og på hvordan kunsten påvirker os direkte i både det fysiske, sjælelige og åndelige.

Det særlige ved kunstterapi er, at vi ved at skabe kunst aktiverer de nødvendige kræfter i os til forandring. De kunstterapeutiske øvelser kan målrettes de specifikke behov, den enkelte har og du behøver ikke være kunstner for at få kunstterapi.

Kunstterapi går udenom sproget og dybere, fordi vi ikke kan snakkes os fra det.

I kunsten bliver vi tydelige.

Anna C.N. Meyer

er kunstner, kunstterapeut, foredragsholder og kunstformidler. 
Underviser på Kunstterapiuddannelse.dk og har mange års erfaring fra psykiatrien.