Introduktion til Det Tredie Testamente. Kristendommens fornyelse

Foredrag v. Bob Zauner
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i lokale Gunnar Nu 1 – følg de røde pile på gulvet

Introduktion til Det Tredie Testamente af Martinus. Kristendommens fortsættelse, fornyelse og fuldkommengørelse.
 Mange i dag tror, at kristendommen har udspillet sin rolle som kulturbærende åndsretning. Her venter der os imidlertid en stor overraskelse. For kristendommen er endnu knap begyndt, og det er først nu og i de kommende århundreder, at kristendommen i en ny og intellektualiseret form vil udfolde sit egentlige potentiale. Kom og hør om Martinus åndsvidenskab og hans kosmiske symboler.

Bob Zauner

Bob Zauner 50 år. Åndsforsker og sandhedssøger. Har bl.a. boet 19 år i USA og holdt udstillinger der om Det Tredie Testamente. Foredragsholder og studiegruppeleder inden for åndsvidenskab og tanketræning.