Spirituel Gudstjeneste

v. Jack Eckhart
Fredag kl. 12.00 – 12.45 i Konferencelokalet på 1. sal – følg de røde pile på gulvet

Dansk Spirituel Sammenslutning inviterer til en anderledes gudstjeneste.

En gudstjeneste, der har fokus på samspillet mellem den åndelige verden og den fysiske verden, vi lever i.

Tre medier fører dig igennem gudstjenesten med en spirituel tilgang til det, man normalt forstår ved en gudstjeneste. Arrangementet er fyldt af filosofi, bøn, sang og afdødekontakt.

Det foregår i en hjertevarm atmosfære, hvor du vil opleve den åndelige verden komme lidt tættere på.

Dansk Spirituel Sammenslutning

er en forening for alle med en spirituel interesse og overbevisning.

Foreningen har til formål at udbrede det spirituelle budskab, med baggrund i ”De 7 Principper”, at bringe forståelse for den åndelige verden, samt filosofien bag.

Ud fra troen på de 7 principper søges også anerkendelse af Spiritualisme som et trossamfund.

Foreningen vil formidle oplysning og undervisning vedrørende kommunikation med åndeverdenen.

Foreningen drives primært af donationer, sponsorater og kontingenter.
Foreningen vil i et vist omfang yde bidrag til forskellig velgørenhed.

Introduktion af: De 7 Principper

Vejen til et spirituelt liv etableres via studier, og anvendelse af en åndelig filosofi, som en nøgle til at etablere en spirituel livsstil. Som medlem af Dansk Spirituel sammenslutning introduceres dette gennem de 7 Principper for spiritualisme.
Selvom Dansk Spirituel Sammenslutning har nedskrevet principperne bag spiritualismen for sine medlemmer, er de ikke ment som at være bindende regler, eller skrevet ud fra dogme, men for at give den enkelte, fundament for at udvikle en personlig filosofi.

De Syv Principper:
1. Gud som en skabende kraft.
2. Sammenhold og kærlighed mellem mennesker.
3. Fællesskab med åndeverdenen, og engleriget.
4. Den evige eksistens af den menneskelige sjæl.
5. Personligt ansvar.
6. Evaluering af alle handlinger udført på Jorden.
7. Evig udvikling for alle sjæle.

Følgende er korte generelle fortolkninger af hvert princip.

1. Gud som en skabende kraft.
Kernetroen i spiritualismens religiøse filosofi, er accepten af en guddommelig energi. Uanset hvilket navn denne kraftkilde bærer, er den skaberen af alt der er, og opretholder al dets skabelse. Guds ånd ‘findes i og omkring alt. Det er inden os alle: Vi er alle Guds børn, så vi er en del af en familie. Vi anerkender Gud som skabende kraft.

2. Sammenhold og kærlighed mellem mennesker.
Vi er alle en del af den universelle skabende kraft, og er derfor alle en del af Gud. Et sandt sammenhold blandt mennesker i hele verden ville skabe gavn for livet for mange, hvilket bringer lighed, sikkerhed og fred. Spiritualister forsøger at forstå andres behov og hjælpe alle mennesker uanset race, farve eller tro.

3. Fællesskab med åndeverdenen og engleriget.
Fællesskabet i den guddommelige energi er en naturlig og væsentlig del af tilværelsen. Kommunikation mellem Ånden og dennes kreationer er en indbygget evne. Spiritualister bruger denne evne til kommunikation mellem dem i åndeverdenen og os selv direkte eller via et medium. Dette er ikke overnaturligt; det er en normal aktivitet. Hovedformålet med kommunikation med den åndelige verden er at give beviser, som understøtter vores filosofi. Engle er ånder som har en anden udvikling end den jordiske, og bringer visdom, til at oplyse den enkelte, samfundet og den verden vi lever i. De bringer inspiration, vejledning og healing.

4. Den fortsatte eksistens af den menneskelige sjæl.
Sjælen er en del af “den skabende kraft” og dermed uforgængelig. Energi kan ikke blive ødelagt; det kan kun ændre sin form. Når den fysiske krop dør fortsætter sjælen med at eksistere i en anden dimension, som vi kalder den åndelige verden. Den individuelle personlighed fortsætter uændret ved begivenheden, vi kalder død.

5. Personligt ansvar.
Gud har i sin visdom, givet os et enormt potentiale; vi kan bruge dette potentiale til at forbedre vores eget og andres liv. Vi har evnen til at træffe beslutninger i hele vores liv, som vi har lyst til. Hvad hver enkelt af os gør med vores liv er vores eget personlige ansvar, ingen kan erstatte eller tilsidesætte denne ret. Ingen anden person eller indflydelse kan rette vores forkerte gerninger.

6. Evaluering af alle handlinger udført på Jorden.
Dette princip udtrykker den naturlige lov af “årsag og virkning “. Denne lov fungerer nu, på jorden, samt i åndeverdenen. Vi bevæger os igennem livet og træffer valg. Resultatet af disse valg påvirker vores sjæls vækst. Når vi forlader dette jordiske liv, vil der ikke være nogen guddommelig dom. Vi vil få mulighed for at revurdere, gøre status og beslutte, hvad der kunne have været gjort anderledes.

7. Evig udvikling for alle sjæle.
Evigheden begynder ikke ved døden; Udviklingen er åben for alle nu! Enhver handling, eller intention til forandring, for at fremme sin sjæls vækst og udvikling, skaber en positiv reaktion. Der vil altid være mulighed for at udvikle og komme videre, ingen er nogensinde frataget den altomfavnende kærlighed fra Gud.