Familieopstilling – Skab en ny virkelighed!

Foredrag v. Vibeke Hastrup
Lørdag kl. 12.00 – 12.45 i Konferencelokalet på 1. sal – følg de røde pile på gulvet

Et spændende foredrag om hvordan dine forfædres skæbne kan gribe ind i dit liv nu og hvordan du har mulighed for at ændre det.

”Smerte nedarves i familien indtil nogen er klar til at transformere den!”

Har du en fornemmelse at noget fra din fortid griber ind i din nutid, at du har nogle gentagne mønstre og symptomer der bliver ved at dukke op, så er dette foredrag bestemt noget for dig.
Det er en enestående mulighed for at få indblik i, hvordan fortidens traumer, både de personlige, men også dem der tilhører ens familiesystem kan have blokerende virkning på det liv man lever i dag.

Alle mennesker har ret til at høre til i en familie, og hvis et familiemedlem f.eks. er blevet ekskluderet, død på ikke naturlig vis, gemt væk og ikke talt om, eller der er dysfunktioner i familien så vil et barn uvilkårligt føle sig forpligtet til energetisk at prøve at holde den energi i live i familien. Dvs. det påtager sig en smerte eller en måde at være på , som egentlig ikke tilhører dem. Dette kan have en enorm blokerede effekt på den pågældendes liv.

Når man arbejder med familieopstilling tager man udgangspunkt i klientens selvbillede og oplevelse af situationen. Dette er ofte et billede der blevet fastlåst og kodet i hjernen. Derfor bliver det den historie man fortæller. ” Det er sådan det er og det kan ikke ændres!” Tror man!
I opstillingsprocessen får man klienten over i en kropslig og billedelig fornemmelse, som gør det muligt at ændre på den kodning der har fundet sted og frigøre klienten energi. Hjernens kodning ændres. Dette understøttes iøvrigt i stigende grad af den moderne hjerneforskning.

Så kom og blive klogere på hvordan du kan ændre din kodning og få en ny historie.

Vibeke Hastrup

er skuespiller og systemisk familieopstiller og hun gennemgået en årelang træning inden for det shamanistiske felt.

Vibekes passion er, ud over skuespillet, at skabe forandring i den enkelte og i relation til den helhed man indgår i. Hun har i mange år trænet folk i finde deres styrke, deres ubesværede autentiske udtryk gennem performance træning. Hun har arbejdet med kreativ innovation, council (en beslutningsproces) baseret på indianske visdom og stress.

Hun har nu egen praksis re-Connect by Vibeke Hastrup, hvor hun arbejder 1:1 og i grupper med systemisk organisations og/eller familieopstilling. Vibeke er uddannet i systemisk opstilling hos nogen af verdens førende undervisere: Judith Hemming, Caroline Ward, Jan Jacob Stam m.fl.