Selvkærlighed – hvorfor, hvad og hvordan?

Foredrag v. Ianneia Livia Silke Meldgaard
Lørdag kl. 17.00 – 17.45 i Lokale 3 – 1. sal

I de sidste mange år har vi hørt fra mange forskellige sider, at en vigtig del af livet i den nye energi på Jorden er, at vi bliver bedre til at elske os selv. Altså at vi lærer at praktisere selvkærlighed.

Men hvorfor er det så vigtigt – for ikke at sige nødvendigt – her i den nye energi? Hvad er det for nogle gaver, selvkærligheden har til os? Og hvorfor er evnen til at praktisere selvkærlighed en forudsætning for at åbne os for den nye energi, så den kan komme til at udvirke sine mirakler i os?

Hvad er selvkærlighed egentlig? Er det bare en omskrivning af god, gammeldags egoisme, nu i nye spirituelle klæder? Eller rummer evnen til at elske os selv nogle helt nye dimensioner, som rækker langt ud over det, vi kender som egoisme og selvoptagethed? Og hvordan kan selvkærligheden være med til at hæve vores vibrationer, så vi skaber en positiv spiral, hvor Loven om Tiltrækning kan komme til at levere positive, højtvibrerende tilstande til os? Så som glæde, taknemmelighed, begejstring og meningsfuldhed.

Og – sidst men ikke mindst:
Hvordan øver vi os i at praktisere selvkærlighed? Hvilke del-elementer består selvkærligheden af – og hvordan bruger vi dem i dagligdagen?
Det er nogle af de spørgsmål, som vi kommer ind på i dette foredrag.

Vi indkredser og besvarer dem med udgangspunkt i Ianneias egne erfaringer fra hendes 12 år lange proces med at lytte til sjælens stemme og følge dens blide guidning. En vej, hvor selvkærligheden er blevet en integreret del af livet, fordi det er det, sjælen ønsker.
Den selvhøstede sjæls-visdom krydres desuden med noget af den visdom, som store spirituelle lærere har bibragt os om selvkærligheden og dens betydning.

Loven om Tiltrækning. De 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv

Minikursus v. Ianneia Livia Silke Meldgaard
Søndag kl. 14.00 – 15.45 i Lokale 1 – stuen. Tilmelding stand 17, deltagergebyr kr. 50,- 

Når du kender grundprincipperne i Loven om Tiltrækning, får du mulighed for selv at styre den skabelsesproces, der konstant finder sted mellem dig og Universet, og som resulterer i den kreation, du kalder dit liv. I dette minikursus får du indblik i de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv så du kan blive en mere bevidst skaber af dit eget liv.

Alt omkring Loven om Tiltrækning handler om vibrationer. De 5 nøgler er designet til at hæve vibrationerne i hele dit system, så du kommer derop på vibrations-stigen, hvor Loven om Tiltrækning kan komme til at levere flere dejlige, højtvibrerende tilstande til dig. Ud fra et af Lovens grundprincipper: lige tiltrækker lige.

En af de bedste genveje til at hæve dine vibrationer er at styrke kontakten til din sjæl (dit store selv). Når du styrker kontakten til din sjæl, styrker du samtidig kontakten til din passion og dit livsformål – det liv, din sjæl ønsker sig. Det bringer dig helt automatisk opad på vibrationsstigen – derop hvor kærlighed, glæde, medfølelse, taknemmelighed, meningsfuldhed og begejstring befinder sig. Og herfra har du meget nemmere ved at hæve vibrationerne i hele DIG, så du i samarbejde med Loven om Tiltrækning sætter en positiv spiral i gang og skaber mere af alt det gode.

Hvis du gerne vil lære at hæve dine vibrationer og dermed bruge Loven om Tiltrækning til at skabe et liv, hvor du trives bedre og er mere glad og tilfreds, så får du i dette minikursus de 5 nøgler til, hvordan du gør.

Ianneia Livia Silke Meldgaard

Jeg har en livslang passion for den spirituelle dimension i livet. Mest af alt for at forstå de universelle/kosmiske love, som altid har styret livet på Jorden, uden at menneskeheden har været klar over det. Men tiden lige nu er til, at vi begynder at forstå, hvordan vi skaber vores eget liv.

Siden 2007 har jeg arbejdet i min virksomhed Empower You, hvor jeg hjælper dig med at forstå og bruge Loven om Tiltrækning til at blive en bevidst skaber af dit eget liv. Gennem e-learning, kurser, foredrag og coaching.
Dette indebærer bl.a. at du lærer at mestre dine egne vibrationer og hæve din frekvens, så du kan tiltrække mere livskvalitet, mening og glæde ind i dit liv.

Jeg og mit arbejde er dybt forbundet med det energiskifte, som finder sted på Jorden i disse år. Den nye energi er frem for alt sjælens (det store selvs) energi, hvorimod den tid, hvor egoet (det lille selv) styrede tingene, er forbi. Derfor tager alt, hvad jeg laver, udgangspunkt i en dyb kontakt til sjælen, så vi sikrer os, at det er sjælens ønsker, der danner grundlag for det, vi tiltrækker – og ikke egoets ønsker.