Rosenkreuzernes lære i fortid og nutid

Foredrag v. Leif Tamsru og Otto Davidsen
Søndag kl. 1200 – 12.45 i Lokale 2 på 1. sal

Hemmelighedsfulde fortællinger knytter sig til Hermes Trismigistos, Oldtidens mysterieskoler, til Gralsriddere, Katharer og Rosenkreuzere. I dag forklarer Det Gyldne Rosenkreuz sin universelle visdomslære for alle, som fornemmer, at der udover den af os kendte verden, også må findes noget andet, det guddommelige.

Skolens mål er imidlertid ikke kun filosofisk undervisning om menneskets væsen og dets kosmos, men en praktisk vej, der fører til menneskets strukturelle fornyelse ifølge ånd, sjæl og legeme, og som Rosenkreuzere over hele verden søger at omsætte til virkelighed.