Samtykkeerklæring

vedr. brug af billeder

Pga. GPDR lovgivningen vil vi bede om dit samtykke til brug af billeder, der er taget på vores messer.

Hvis vi har dit samtykke, vil vi give dit navn og standnummer til den fotograf vi bruger på messen, og han/hun kan så vælge at fotografere det, der sker på din stand. Vi kan ikke love, at der bliver taget billeder, det afhænger af, hvad der ‘fanger fotografens øje’ på messen.

Billeder kan blive brugt på vores hjemmeside eller relaterede hjemmesider (f.eks. billetto.dk i forbindelse med en messe), i tryksager/annoncer, pressemeddelelser samt på sociale medier. Det vil altid være i en sammenhæng med information om/markedsføring af Krop-Sind-Ånd Messerne eller Mystikkens Univers.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, dog ikke for allerede trykt materiale.

Vi gør opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om vi fjerner billedet fra vores hjemmeside/Facebook, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.

Jeg giver hermed tilladelse til, at Krop-Sind-Ånd Messerne må benytte billeder, hvor jeg er på

Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage, dog ikke for allerede trykt materiale. Henvendelse herom skal ske skriftligt til messer@daninfo.dk.

  • Samtykkeerklæring til brug af billeder

    Dataansvarlig: Krop-Sind-Ånd Messerne v. Susanne Mehl Bengtson, Sepstrupvej 67, 8653 Them. CVR. 15709480, tlf. 86 86 93 55, messer@daninfo.dk