Samtykkeerklæring

vedr. brug af billeder og film

Pga. GDPR-lovgivningen vil vi bede om dit samtykke til brug af billeder og film, der er taget på vores messer.

Hvis vi har dit samtykke, vil vi give dit navn og standnummer til den fotograf vi bruger på messen, og han/hun kan så vælge at fotografere/filme det, der sker på din stand. Vi kan ikke love, at der bliver taget billeder, det afhænger af, hvad der ‘fanger fotografens øje’ på messen.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, dog ikke for allerede trykt materiale.

Vi gør opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om vi fjerner billedet/filmen fra vores hjemmeside/Facebook, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.

Dit billed/film fra din stand kan f.eks. blive brugt:

  • på Krop-Sind-Ånd Messernes hjemmeside (daninfo.dk)
  • på relaterede hjemmesider (f.eks. billetto.dk i forbindelse med en messe)
  • i tryksager/annoncer
  • i pressemeddelelser om en messe
  • på Facebook og/eller Instagram

Det vil altid være i en sammenhæng med information om/markedsføring af Krop-Sind-Ånd Messerne eller Mystikkens Univers.

Jeg giver hermed tilladelse til, at Krop-Sind-Ånd Messerne må benytte billeder/film, hvor jeg er på

Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage, dog ikke for allerede trykt materiale. Henvendelse herom skal ske skriftligt til messer@daninfo.dk.

Hvis du allerede har givet din tilladelse på din tilmeldingsblanket, behøver du ikke udfylde denne formular.

  • Samtykkeerklæring til brug af billeder

    Dataansvarlig: Krop-Sind-Ånd Messerne v. Susanne Mehl Bengtson, Nørregårdsvej 4, 8464 Galten. CVR. 15709480, tlf. 86 86 93 55, messer@daninfo.dk