Drikkevandskvalitet i hjemmet og i Aalborg

Foredrag v. Casandra Askjær
Lørdag kl. 11.00 – 11.45 i Latinersstuen

Vand er liv og kvaliteten af det vand vi drikker er altafgørende for vores energiniveau, velbefindende og sundhed. Men i dag er vandets og naturens livgivende og selvrensende kredsløb brudt og svækkede med sammenbrud af økosystemer, sygdom, og en stærk svækkelse af de æteriske livskræfter til følge.

Og selv kemisk rent postevand er stresset og livløst vand, som har mistet sin indre spænding og kraft på vejen gennem ledningsnettet, hvor det ikke kan flyde i de bugtende løbs livsopbyggende spiralbevægelser. Derved bliver vandet også modtageligt for skadelige fremmedstoffer og bakterier. Og vandet vil tappe organismen for energi, frem for at nære, vitalisere og udrense den, som drikkevand er bestemt til.

Lotus Arts vandbelivning kan løse dette på naturens og især vandet intelligens og hukommelse.

Hvordan beskytter du dig imod mikrobølgestrålingen? Strålingsbelastning i vor tid

Foredrag v. Casandra Askjær
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i Latinersstuen

I dag udsættes alle mennesker, ikke mindst børn og ufødte, som er de mest sårbare, for en enorm strålingspåvirkning som organismen slet ikke er bygget til at kunne klare.

For blot 20 år siden kunne vi leve i en verden hvor vi kunne holde vores æteriske felt i en flammende livskraft og en smuk forbindelse til livskraft fra kosmos, som kunne hentes ned når vi bekræftede livskraften i vores handlinger og livsudstråling. Dette på trods af, at der også dengang var mange kilder til sundhedsskadelig strålingsforurening.

Det var først da den trådløse teknologi og mobiltelefonen virkelig gjorde sit indtog sammen med et hav af mobilsende-master, at strålingen blev så kraftig at den naturlige livskraft og forbindelsen til kosmos og jorden for alvor blev svækket. Derigennem er organismen blevet ekstra modtagelig for sygdom og andre former for forurening, ikke mindst fra tungmetaller og kemiske fremmedstoffer.
Fra sygdom og død, til liv og sundhed

Dette har alvorlige konsekvenser for helbred, velbefindende og livskvalitet, og strålingen skader alle, uanset om det registreres og sammenhængen mellem mere eller mindre tydelige symptomer og strålingspåvirkning erkendes eller ej.

Selv om der samtidig er opstået stor afhængighed af mikrobølgestråling og trådløs kommunikation, så er der ingen vej uden om at dette globale eksperiment må afsluttes og erstattes af ufarlige alternativer, hvis mennesker og natur skal have en chance for at finde tilbage til livskraft og sundhed.

Dette er baggrunden for Lotus Arts’ udvikling af hjælpemidler til at harmonisere og bringe ro og fred ind i elektromagnetiske felter for en minimering af de sundhedsskadelige virkninger, som en hjælp til afvænning af strålingsafhængighed og til styrkelse og genskabelse af den flammende livskraft, som er grundlaget for alle livsprocesser, for liv, sundhed og trivsel.

I 2001 blev der sat en stor mast op 150 meter fra vores bolig, vi protesterede kraftigt dengang, men der var ikke noget at gøre. Mobilmasten sendte dengang med G2 blev startet den 10 dec. Jeg blev ramt voldsomt af en stor varmepåvirkning, som gik ind i nakken, og herfra ned af ryggen og ind i maven. Jeg har været alvorlig EHS ramt i 15 år. Hvor jeg ikke kunne være sammen med andre som havde en tændt mobiltelefon, jeg kunne ikke gå til møder eller i butikker, køre i tog og bus, jeg måtte være være afskærmet med specielt tøj, i lufthavne, færger og i bilen. Derhjemme kunne jeg beskytte mig helt med Lotus Arts selvudviklede produkter.

Jeg har helbredt mig selv, ved at flytte op i bjergene i Norge i 8 år og er i fuld gang med at gennemføre min opgave, som jeg er inkarneret og har evner til..

Jeg vil fortælle om hvordan jeg blev helbredt, og hvilke hjælpemidler der er de bedste for mig, for jeg må fortsat passe meget på hver dag.

Casandra Askjær

Jeg er kommet godt igennem en cancer i tyndtarmen og en stor overfølsomhed overfor mikrobølger, igennem nærvær, kærlighed, styrke og visdom om hvem jeg i sandhed er og gennemføre min livsopgave i dette liv, er jeg idag sund og rask.

Jeg har forsket i drikkevand intenst i 20 år, og som healer i 40 år har jeg interesseret mig meget for drikkevandskvaliteten som grundlaget for healing. Jeg har sammen emd min mand Jørgen Jensen udviklet Lotus Arts vandbeliver, som renser og beliver drikkevandet fra vandhanen. og vi er samtidig istand til at gøre det samme ved drikkevandet omkring drikkevandsboringer.