Loven om Tiltrækning – visualiseringens kraft

Artikel af Aut. Cand. Psych. Jahnnie Sigård

En bølge af interesse for visualisering og positiv tænkning har rejst sig over  hele verden med filmen og bogen “The Secret”, der introducerer “Loven om Tiltrækning”. Her beskrives den lovmæssighed, at lige tiltrækker lige. Alt det du bærer i dine tanker og følelser, alt det du fokuserer på og alle de bevidste og ubevidste forestillinger du styres af, manifesterer sig som personer, objekter og begivenheder i dit liv. Fra øjeblik til øjeblik skaber du din egen virkelighed via dine tanker, fordi tanker i bund og grund er energi, der tiltrækker en lignende energi. Derfor er det, ifølge denne tænkning, essentielt at du er opmærksom på hvilken følelses – og tankemæssig energi du sender ud.

Alt er energi

I filmen anvendes kvantefysikken som basis for en forklaring af energimæssige forhold. Alt fysisk består af energi helt ned til celler, molekyler og atomer. Når vi forstår, at alt der eksisterer, er èn stor energimæssig enhed, forstår vi også at vi via vores tanker og følelser kan genskabe os selv og verden omkring os. I sin bog “A Happy Pocket Full of Money” beskriver David Cameron, hvorledes alting, såsom jorden, vores kroppe, naturen og lyset er “koncentrationer” af energi. Disse koncentrationer er store samlinger gjort af de samme slags sub-atomare partikler. Den eneste forskel er måden, hvorpå disse samlinger er grupperet i endnu større byggeklodser – atomer. Her opstår egentlige genstande. Sub-atomare partikler eksisterer ikke som egentlige ting, med kun som “muligheden for eksistens” – som bølger. Cameron forklarer, at man i kvantefysikken fortæller os, at hvordan ting opstår, hvor ting opstår og om de overhovedet opstår, er bestemt af vores observation af den pågældende ting. De sub-atomare bølger bliver først til atomer og dermed til fysiske objekter når vi observerer dem. Og har en bevidsthed om dem. Derfor siger kvantefysikere at vi “mind-enter” de ting vi oplever i vores verden. Vi går ind i oplevelserne med vores bevidsthed.

Beskrivelserne af de kvantefysiske forhold er en anelse komplicerede, men den væsentligste konklusion er, at alt er gjort af energi, og at alt energi kan forvandles gennem vores bevidsthed, vores tanker. Cameron mener, at alt i virkeligheden er én stor energimæssig enhed, og at oplevelsen af, at vi er delt op i enheder og individer er en illusion, som opretholdes af det enkelte menneskes ego. Det er selv samme ego, der indeholder alle de begrænsende tanke- og følemønstre, der hindrer os i at se, at vi allerede indeholder muligheden for alt det vi ønsker os i livet – at vi faktisk allerede har alt.

Rigdomsbevidsthed

En af de centrale deltagere i filmen om Loven om Tiltrækning er Bob Doyle, der i mange år har rådgivet folk udfra principperne i loven. Han har skabt et internetbaseret program kaldet “Wealth Beyond Reason”, der indeholder teleseminarer, meditationer og et omfattende bibliotek, hvor også David Camerons bog figurerer. Det centrale begreb for Bob er “rigdomsbevidsthed”, der strækker sig langt ud over bare penge og materielle goder. Rigdomsbevidsthed er bevidstheden om livets uendelige og grænseløse rigdom på alle niveauer. Det er det at skærpe sine sanser og lægge mærke til alt den rigdom der findes både i dybden og i bredden. Det er naturen, det er universet, det er mellemmenneskeligheden, det er kunsten, det er ALT.  Det er fornemmelsen af, at der er overflod af alt, at der er mere end nok til alle.

Jeg er Rigdom. Jeg er Overflod. Jeg er glæde.

Endelig er rigdomsbevidsthed det absolutte opgør med alle de tillærte knaphedstanker de fleste af os lever i, den evige angst for at pengene ikke slår til, at vi ikke slår til, at vi aldrig opnår det vi ønsker os. Men vi har det allerede. Det eksisterer allerede som en mulighed i vores liv. Vi skal formulere det så præcist som muligt, vogte over de tanker der bringer os væk fra vores mål, tro på det, og overgive det til at ske på alle de forunderlige måder det kan. Også måder vi ikke kan forestille os på forhånd. For universet (eller det store energetiske hele) arbejder på forunderlige og overraskende måder. Så hvis vi bliver for fastlåste i vores forestillinger om, hvordan vi opnår vores visioner, snyder vi os selv for de uforudsete måder, hvorpå ønsker kan opfyldes.

Bob Doyle arbejder med visualisering på en ganske særlig måde. Når vi visualiserer skal vi altid forestille os at det vi ønsker os allerede er sket. Vi skal forestilles os at vi er der lige nu, lige her. Bob siger, at vi ikke bare skal se det vi ønsker, vi skal også høre, føle, lugte og smage vores nye virkelighed. Ved at skabe sansemæssige oplevelser fremskynder vi virkeliggørelsen af vores nye realitet.

I øvrigt fastslår Bob at det er ganske naturligt at ønske sig materiel rigdom. Vi er sat på jorden for at leve det bedste, mest storslået liv vi kan opnå. Penge er et middel til at opfylde dette mål. Men centralt er det at pengene er i et flow, hvor det at give til at andre er en vigtig og naturlig bestanddel.

Principperne i Loven om Tiltrækning

I filmen The Secret beskrives visualisering – evnen til at forestille sig det man vil have – som et meget powerfuldt redskab. Visualiseringsprocessen foregår på tre niveauer:

1. Spørg. Du behøver ikke at sige ordene, det mest kraftfulde er dine tanker og følelser. Det understreges at følelser er lige så kraftfulde redskaber som tanker. For at være i “flow” og på linie med det du ønsker, er det vigtigt at du fremelsker positive, glade og taknemmelige følelser. Negative følelser isolerer dig fra helheden. Tænk og føl det du vil have, visualiser det så tydelig og detaljeret som muligt. Skriv ned præcist, hvordan du ønsker dit liv på alle områder. Lav måske en visualiseringstavle med udklip, billeder og ord, der repræsenterer det du har valgt. Føl det og snak om det som om det allerede er sket. Tænk stort. Begræns ikke dig selv.

2. Det er en lovmæssighed at universet altid svarer. Loven om Tiltrækning er i værk, uanset om vi arbejder bevidst med den eller ej. Alt hvad der sker i vores liv er et resultat af, hvad vi energimæssigt er og har været på linie med. Ligeledes vores bevidste og ubevidste valg.

3. Det modtagende niveau. Bring dig på linie med det du vil have. Tænk positivt om det, tro på det, vær vedholdende. Lad universet klare hvordan, det behøver du ikke at kunne overskue. Hold dig åben for alle de forunderlige måder, hvorpå tingene kan ske. Du skal bare vide hvad. Da universet ikke differentierer, er det meget vigtigt at du ikke taler i negationer. For hvis du taler om det du ikke vil have, er det netop det du tiltrækker. At forblive i en modtagende position handler om, at overgive sine ønsker i tro og tillid, og om at bevare et positivt følelsesmæssigt fokus.

Endeligt er det vigtigt at være taknemmelig. Det dybe taknemmelige blik for det der allerede er smukt og velfungerende i dit liv, om så ned til de små detaljer, sikrer at du tiltrækker mere af det gode. Når vi føler dyb taknemmelighed befinder vi os i en optimal modtagende position.

Loven om Tiltrækning i det energipsykologiske arbejde

Som energipsykolog kombinerer jeg traditionel psykologi med åndsvidenskabelig energitænkning, og i mit daglige arbejde møder jeg ofte mennesker, der åbenlyst giver udtryk for, hvor svært det kan være at arbejde med visualisering. De positive og konstruktive bestræbelser blokeres af indre modstand, tvivl, skyld, angst, frustration og vrede.

Følelsesmæssig modstand og Smertekrop

Jeg ynder at anvende Eckhart Tolles begreb “Smertekroppen”, der beskrives som summen af alle de smertefulde oplevelser vi har haft, de følelsesmæssige sår og den smerte vi bærer nu, fysisk smerte, angsten for fremtiden osv. Alle dette lagres i en smertekrop – et slags selvstændigt væsen i vores psykiske landskab. Nogle mennesker besidder en stor smertekrop der let aktiveres, mens andres kun aktiveres ved særlige belastninger. Når smertekroppen aktiveres kan den fylde det hele og opsuge alt lyset i vores indre, og vi kan føle os små og magtesløse, opfyldt af smerte og i kontakt med alle fortidens fortrædeligheder. Det er i denne tilstand at vi oplever modstanden mod forandring.  Vi bliver måske frustrerede over, at vi arbejder ihærdigt med visualisering for så at knalde panden mod en mur, når de negative følelser slår ind og vi mister troen.

I det energipsykologiske arbejde bliver det vigtigt at lære sin smertekrop at kende, at forstå hvad den indeholder og hvad der aktiverer den. For som Tolle siger, så er det vigtigste værn mod smertekroppen følelsesmæssig bevidsthed. Det at kende og bringe lys ind i vores smertekrop er det bedste værn mod at den tager magten fra os. Og det er i denne bevidsthed, at vi kan sætte fokus på det vi ønsker os, frem for at bruge alt vores energi på det vi ikke ønsker os. Ofte anbefaler jeg folk at opretholde visualiseringsprocessen på trods af den indre modstand. I starten føles det måske kunstigt, men efterhånden mærker vi hvordan det ændrede fokus giver ny energi.

Selvfortællingen

Vi fortæller alle historier om os selv. Nogle af disse er åbenlyse og velkendte, mens andre ligger skjult for vores bevidsthed. Når mennesker ønsker at arbejde med visualisering starter jeg altid med at afdække deres bevidste og ubevidste selvfortællinger. Mange selvfortællinger er præget af tillærte adfærdsmønstre og selvundertrykkende og moralske forestillinger om, hvad man skal og bør. Jeg plejer gerne at sige, at moral og følelser kan være modstillet. Det gælder i de tilfælde, hvor moralen udgør et filter af skyld og skam, perfektionisme og indre pres, der lægger sig hen over de ægte følelser og behov. Mange selvfortællinger er også præget af et ringe værd. Det kan være hjerteknusende at se, hvor mange krumspring folk gør, for at kompensere for, at de inderst inde ikke føler at de har ret til at eksistere blot fordi de gør. Jo lavere selvværdet er, des større er risikoen for at blive fanget ind af alle de smarte konstruktioner ugeblade og medier tilbyder, hvad angår måder, hvorpå vi kan leve vores liv. Eller vi spejler os i alle andre og synes at vi selv er evigt utilstrækkelige.

I filmen The Secret siges det mange gange, at det er essentielt, at vi elsker os selv og føler os godt tilpas i vores eget skin. Og hvorfor så det? Jo, hvis vores virkelighed skabes af vores tanker og følelser, også de tanker og følelser der ligger skjult for os selv, så må vi nødvendigvis kende til dem for at sikre, at det vi sender ud i universet tjener os bedst muligt. En god selvfortælling indeholder en selvkærlig og nænsom holdning til os selv, der udsender et signal om, at vi selv synes at vi fortjener alt det vi ønsker.

Tak er en følelse

Ikke alle forstår den indre betydning af taknemmelighed. Nogle mennesker har svært ved at få øje på, hvad de skal være taknemmelige for, eller hvem de har at takke for noget som helst. De fokuserer ensidigt på fremtidige mål, og glemmer at se det værdifulde i deres nuværende liv. Jeg oplever at tak er en følelse, en vidunderlig indre tilstand af glæde ved livet. Tak er ikke noget du gør for andre, tak er noget du gør for dig selv. Taknemmelighed er ikke et krav, det er en gave. Det er det skærpede og dybe syn på det, du har lige nu foran dig. Det er duften, lyset, solen på væggen. Det er det at du kan gå på dine fødder og se med dine øjne. Det er et smil eller et varmt blik fra et andet menneske. Det er værdsættelsen af dig selv, din krop, andre mennesker og livet.

Når du føler taknemmelighed bringer du dig på linie med de gode energier, og befinder dig hermed i en modtagende position. Når du har syn for det gode, er det netop det gode der vokser i din oplevelse. Du tiltrækker mere af det du vil have.

Forestillingsevnen – den indre poesi

En klog klient spurgte mig for nylig om, hvad forskellen på en visualisering og en dagdrøm er. Jeg svarede at den eneste forskel ligger i tolkningen af de to. En dagdrøm opfattes som netop det – en drøm fjernt fra vores virkelighed. Når vi visualiserer opgraderes dagdrømmene, via tillid og tro, til fænomener, der rent faktisk kan manifestere sig konkret i vores liv. Hvis vi arbejder med Loven om Tiltrækning får vores dagdrømme en ny og forunderlig betydning, fordi vi begynder at have tillid til deres virkeliggørelse.

Alle har vi et indre rum, en indre poesi, der rummer mange drømmebilleder og forestillinger, leg, følelser og alle de aldre vi har været. Herfra kan vi trække et væld af rigdom til at hjælpe os, når vi skal finde frem til hvem vi er, og hvad vi egentlig ønsker os. For som de siger i The Secret: Den sværeste del af processen er at vokse til det punkt, hvor vi rent faktisk ved, hvad vi vil have. Når vi har fundet frem til det, og opnået følelsesmæssig bevidsthed, så ligger vejen åben for at vi kan skabe det liv vi ønsker os.

Kilder

Bob Doyle: Wealth beyond Reason
David Cameron: A Happy Pocket Full of Money
Eckhart Tolle: Nuets Kraft
Rhonda Byrne: The Secret

Læs mere på www.energi-psyk.dk