Dårlig samvittighed, skyldfølelse og skam – hvordan kommer vi af med det?

Artikel af Ulla Jerrebo

De skjulte følelsers manipulerende kraft eller gaven ved at opdage vores fulde potentiale.

De skjulte følelser er ikke alene skjulte, de er også benægtede. Alle mennesker har disse følelser, men da vi ikke er bevidste om dem, manipulerer følelserne med os. De får os til at gøre ting, som vi fornuftsmæssigt ikke ville gøre. De er en indre kraft, som vi ikke kan styre, før vi bevidstgør dem. Dette arbejde foregår hele livet, jeg kalder det vort udviklingspotentiale, selvom det ikke føles sådan, når man står midt i sine følelsers vold og ikke kan tænke.

Den russiske fysiolog Ivan Pavlov studerede betingede reflekser. Hans forsøg med hunde beviste, at man kunne indlære en ganske bestemt adfærd og at man kunne aflære den igen, så dyret undlod at reagere, men det der skete var, at kroppen huskede og reagerede. Det samme gælder for os mennesker, vi lærer at reagere på noget nogen siger eller gør, men vi har glemt, hvorfor vi reagerer. Vore skjulte og benægtede følelser lever i kroppens reaktionsmønstre, men vi har “glemt” årsagen til, at de opstod. Hele vores udvikling sættes i gang, når der pludselig dukker ubehagelige følelser op.

Lige fra vi bliver født mærker vi vore følelser og vi reagerer på dem. Efterhånden lærer vi, hvilke følelser vore voksne reagerer på og hvordan de virker. Vi lærer, at nogle følelser giver gode oplevelser med de voksne og nogle følelser får de voksne til at reagere på en måde, som vi ikke kan lide. Det bevirker, at vi lærer at gemme det, som vi opfatter som forkerte følelser.

Der er ikke nogle regler for, hvilke følelser der gemmes. Det kan være sarte og sårbare følelser eller voldsomme og aggressive. Altså lægger vi et isoleringslag som beskyttelse på følelsen og som tiden går, ved vi ikke, at vi har følelsen, den bliver skjult og benægtet.

(De følelser der gemmes er følelser vores sjæl har besluttet sig for, vi skal bruge i vores spirituelle udvikling senere i livet. De er en del af vores livsformål.)

Dette bevirker, at vi føler en smerte over, hvem vi er, vi føler os ikke hele. Denne smerte er en eksistentiel smerte. Den kaldes også for separationsfølelsen. Man føler sig afskåret fra noget, adskilt, alene. En ubehagelig, måske ligefrem angstprovokerende følelse, som de fleste forsøger at løbe fra, uden rigtig at vide, hvorfor vi løber fra den.

(Alle mennesker indeholder denne ensomhedsfølelse, det er en del af menneskelivet. Hos nogen bliver den det altoverskyggende problem i tilværelsen, hos andre spiller den en mindre væsentlig rolle. Men alle kommer i forbindelse med den i løbet af livet. Nogle ting må vi jo gøre helt alene.)

Disse ubehagelige oplevelser fra barndommen er glemt og gemt.  Men disse følelser dukker altid op igen og giver ubehagelige oplevelser. For de dukker op i form af urovækkende, somme tider vanskelige eller modbydelige situationer, som vi nødvendigvis må gøre noget ved. Følelserne dukker op som dårlig samvittighed, skyld- og skamfølelse.

Hemmeligheden ved de benægtede følelser er, at vi skal bruge dem senere i livet, hvor de bringes frem af ydre omstændigheder. (Det har noget at gøre med vores livsformål, som jeg ikke skal komme ind på her.) Så følelserne ligger som en undertone i vort liv og er med til at styre den måde vi ser os selv og omverdenen på. Man kan sige, at vi har farvede briller på, uden at vi er klar over det. Det vil sige, at vi fortolker alt i forhold til de følelser vi har gemt væk, uden at vi er bevidste om det. Det betyder, at vi tror at andre er skyld i de ubehag som dukker op, når nogen trykker på knappen til de skjulte følelser.

De skjulte følelser har stor magt over os, skyld- og skamfølelser får os til at tro, at vi ikke er værd at elske og i lighed med det vi gjorde da vi var små, vil vi gøre alt for at andre ikke opdager det vi skammer os over. Vi lyver, bedrager og bruger alle kneb for at gemme disse forfærdelige sider af os selv. Derved føjer vi flere følelser ovenpå de skjulte følelser. Forskellen er, at disse følelser er bevidste. Men vi er nødt til at finde en årsag til vores skyld og skamfølelser og hvor finder vi den? Selvfølgelig i vores omverden. Vi oplever at følelserne dukker op, når nogen siger eller gør noget og for at lette på den ubehagelige følelse, der dukker op, er det vigtigt hurtigst muligt at finde en årsag til ubehaget. Vi finder en syndebuk og giver personen/situationen skylden for ubehaget. Vi skænker det ikke en tanke at lede inden i os selv og hvorfor skulle vi det, det var jo en person eller en situation, der gav anledning til følelsen!

Vi laver det, der kaldes en projektionen, hvilket betyder, at vi giver en eller anden skylden for vores ubehag. Det letter på følelsen, den forsvinder, men det fjerner den ikke. Den forsvinder ned i dybet af ubevidste følelser og næste gang den dukker op, er anledningen en anden og vi forbinder ikke denne situation med de forrige situationer. Vi oplever ikke at følelsen er den samme. Vi oplever, at det er noget uden for os selv, der forårsager ubehaget.

Hvordan kommer man så videre og får følelsen til helt at forsvinde, så den ikke dukker op igen?

Her kommer der både gode og dårlige nyheder

De dårlige nyheder er at følelserne ikke forsvinder. De gode nyheder er at de skal/kan transformeres til positive udviklingspotentialer. De skal bringes op i den bevidste del af vores følelsesregister og vi skal begynde at turde se på vores ubevidste skyld/fordømmelse af os selv. Meget smertefuldt.

De følelser, der blev gemt væk, er blandt andre følelser af svaghed, sarthed, sårbarhed, angst, had, vrede, ikke at være elsket eller værdifuld. Der er mange lag og mange forskellige følelser her, så de nævnte er bare et udvalg.

HVAD MAN UNDERTRYKKER VEDBLIVER AT GENERE
HVAD MAN BRINGER OP TIL OVERFLADEN OPLØSES

Ens for følelserne er, at de situationer vi oplever dem i, får os til at føle os som ofre. Vi kan ikke stille noget op med det, fordi vi har gemt årsagen og oplevelsen væk i vort ubevidste følelsesregister. Følelserne er blevet til et mønster i vores adfærd og en underliggende ubevidst følelse, som farver vores selvopfattelse. Vi stiller ikke spørgsmål ved vores offerfølelse. Vi har accepteret, at vi i nogle situationer er ofre og at personer/situationer til stadighed bringer denne offerfølelse frem. Vi vil gå langt for at eliminere situationer som fremprovokerer smerten/offerfølelsen. Du kan selv tænke videre på, hvad folk gør!!!

Familien er vores nærmeste, til at trykke på knapperne. Faktisk er familien designet til at trykke på vores skjulte knapper. Det er i familiens skød, vi har slået visiret ned og slapper af. Man kan sige, at mange parforhold har til formål at fremprovokere de skjulte og benægtede følelser, for kun i tillid og tryghed tør vi indrømme, at vi er bange, sarte osv. Samtidig er det også i parforholdet, at hadet til én selv bliver tydeligt, fordi vi ser hadet til os selv i partneren. Vores Partner bliver det spejl, der kan hjælpe os med at se de skjulte følelser.

Forældre har ofte skyldfølelse, når børnene på en eller anden måde har problemer og det er uanset barnets alder. Forældre vil altid få aktiveret den skjulte skyldfølelse og tro, at det er deres skyld, at barnet har problemer. De vil altid forsøge at gøre skaden god igen. Allerførst vil man finde årsagen til problemet og lave en projektion, nemlig at give nogen skylden: En vanskelig fødsel, læreren, kammeraten eller andre. Sandheden er, at vores barn vil foretage sig ting og opleve situationer, som det har brug for, for at lære sine følelser at kende. Disse handlinger bringer både glæde og problemer, men det er jo den læreproces vi alle er i. Forældre skal turde holde fingrene væk fra barnets læreproces. Det er vigtigt, at forældre tør lade barnet opleve og gøre fejl, men skyldfølelser kan få os forældre til at reagere uhensigtsmæssigt og få dårlig samvittighed og ønske at finde “en ydre årsag”. Derved fratager vi barnet dets handlemuligheder. Vi lærer også barnet, at det ikke selv har mulighed for at finde ud af at klare sig, derved lærer vi barnet offerrollen. Vi lærer også barnet at finde en syndebuk og placere skylden hos andre.

Vores forældre er indirekte med til, at vi gemmer følelser væk. Alle forældre gør deres bedste, uden undtagelse og hjælper os med at gemme det væk, som vi senere skal bruge til at udvikle os. Tak for det.

De der mobber os, er med til at bringe ubevidste, smertelige erindringer frem. Hemmeligheden er, at de der mobber, selv oplever (bevidst eller ubevidst), at den de mobber, bringer skjulte følelser frem hos dem. Så mobberen er nødt til at give en anden skylden for sit eget had eller problem. Så en mobbesituation kan være en situation, som kan hjælpe begge parter med de manipulerende, skjulte følelser. Men situationen kan også cementere bevidstheden om, at man er offer.

Hadet til os selv er det værste, vi kan komme i kontakt med, det hjælper andre os med at få øje på, derfor kan man kan sige at:

MIN VÆRSTE FJENDE ER MIN STØRSTE FRELSER

De mennesker, der har mod og hjerte til at finde tilbage til de skjulte ubevidste følelser, vil opleve mange glemte situationer, som kaster lys over, hvorfor vi gemte følelsen. Når det skjulte kommer op til overfladen kommer lettelsen og gaven. Det negative transformeres til et udviklingspotentiale. Derfor endnu engang:

MIN VÆRSTE FJENDE ER MIN STØRSTE FRELSER

Den dybere sandhed er, at selvom vi føler, vi er ofre for vores opvækst, for andres adfærd, for mobning, for partneren, så er det heldigvis ikke rigtigt, det er bare noget, vi tror. Det er her håb og glæde ligger. Vi er ikke ofre.
Hvordan kommer du videre?

Det er af yderste vigtighed at lære sig selv, at hver gang du laver en projektion (giver andre skylden for noget, lige meget hvem) så må du trække din projektion tilbage og spørge dig selv om, hvad denne følelse betyder for dig.
Dine følelser er dine følelser, aldrig andres.

Du skal så at sige blive på din egen banehalvdel, så vidt muligt, altid huske på, at du har farvede briller på. Så det du ser, er dig selv i fordømmelsens lys, altså når du fordømmer andre. Jeg skal lige give et eksempel på fordømmelse: At sige at andre er dovne, sløsede eller lyver er en fordømmelse. Det er din egen historie, blot kan du ikke se det. Det er godt at vide at:

DU KUN KAN SE DÉT HOS ANDRE, SOM DU SELV INDEHOLDER

Du skal koncentrere dig om at være ærlig i forhold til dine egne følelser og lade andre være i deres. Det giver frihed og selvværd. Det er vejen til at heles. Det er der, vi kommer videre. Det er her, du starter med at finde tillid til, at du fortjener bedre og kan finde ind til glæden og kærligheden i dig selv. Du har alt for længe båret din skyld og skam, forståeligt at så mange har ondt i skuldrene eller ryggen. Læg åget fra dig, det er på tide.

Der er mange måder at komme videre på, mange forskellige terapier kan bringe forløsning. Healingen kan tage sit udgangspunkt i kroppen eller det mentale eller i det følelsesmæssige alt efter, hvordan den enkelte er skruet sammen.

Det er vigtigt at vide, at man aldrig får lov til at gå videre end man kan klare og hvordan kan jeg sige det? JO, din sjæl styrer dig og dine skjulte følelser/potentialer, den ved bedst og den vejleder dig, stol trygt på det.

Her er nogle få forslag til, hvordan du kommer videre

Rebirthing, regression eller genkaldelsesterapi, mental træning, følelsesmæssige forløsende terapier. Du kan på nettet finde terapeuter der arbejder med disse healingsformer.

Essenser

Light Beings højfrekvente essenser, som giver en lettere adgang til de blokeringer, som vi har lagt som beskyttelse om vores sårbarhed m.m. Essenserne har vejledning til, hvordan du arbejder med følelserne.

Bøger du kan have glæde af at læse

Kast lys over skyggen, af Debbie Ford
Elsk det som er, af Byron Katie
Den niende indsigt, af James Redfield
Befri dine følelser, af Cris Griscom
Bliv ven med din indre kritiker, af Hal og Sidre Stone
Udvikling af følelsesmæssig intelligens, af Linda lantieri
At vokse som voksen, af Ole Vadum Dahl
I mellemtiden, af Iyanla Vanzant

En fantastisk form for mental træning indeholder følgende bøger

Et Kursus i mirakler eller den lidt lettere tilgængelige: Gud er, af Gary Renard, det er ikke alle, der kan bruge disse bøger, men som med alt andet, prøv dig frem.

Rigtig god jagt.

Ulla Jerrebo
www.maglekilde.com