De opstegne Mestre – Det Hvide Broderskab – Hierarkiet

Artikel af Birgit Elisabeth Friis Emdal

Jeg har set og hørt, at mange mennesker er mystificerede over disse udtryk, som tilsyneladende i visse kredse er den største selvfølgelighed. I mange artikler skrives om dem med stor indforståethed, som jo ikke gør det mere klart for almenmand, hvem disse “hemmelige” Mestre er.

Opstegne Mestre, Hvidt Broderskab eller Hierarkiet, vi taler om de samme entiteter, sjæle.

At nogle kalder dem for opstegne hentyder ganske enkelt til, at de er steget op i en højere energifrekvens, eller et højere bevidsthedsniveau via deres udvikling på Jorden.

Der er dog intet hemmeligt ved dem. For intet er hemmeligt, men alt er Helligt!

Kampen imellem Lyset og mørket

Der har alle dage været mennesker, som for egen selvhævdelses skyld, har gjort spirituel viden til store hemmeligheder eller lagt røgslør hen over den rene sandhed. Hvorfor mon dette?

Viden er magt og magt kan som bekendt bruges og ikke mindst misbruges. Der har været og foregår stadig i allerhøjeste potens en magtkamp her på Jorden, nemlig en kamp imellem det gode, og det mindre gode. Denne kamp kan vi også kalde for kampen imellem Lyset og mørket. Den gode vilje og den mindre gode vilje. Når vi taler om den gode vilje, menes den Guddommelige Vilje, som kommer fra vores sjæls energi, mens den mindre gode vilje kommer fra vores ego, som desværre ofte er blevet forvansket hen til et sted, hvor den ikke hører hjemme. Oprindelig fik vi mennesker et ego, som havde den funktion at meddele os fakta om vore omgivelser, og ikke andet. På et tidspunkt, begyndte dette ego at få sin egen mening om tingene, og tilføjede kommentarer til det, der blev observeret. Dette kunne kun ske hos mennesker, som havde mistet forbindelsen til deres egen sjæl, deres egen hjerteenergi, eller det Guddommelige i dem selv.

Det Hvide broderskab

Det Hvide broderskab har bl.a. den funktion at lede os på sporet igen, tilbage til sandheden, tilbage til Gud, og samarbejder med mange aspiranter og disciple på Jorden om netop dette.
Det er alle som én sjæle, som har været inkarneret på Jorden i en menneskekrop og som derfor har stor erfaring med de problemer og konflikter, et menneske kan udsætte sig selv for.
Flere af dem har været inkarneret på Jesus tid, hvor de var også var med til at sprede Guds ord og helbrede mennesker ud af vildfarelse. Blot for at nævne nogle få: Mesteren Kuthumi fx var inkarneret som en Jesus 12 apostle, nemlig Johannes, som har skrevet Åbenbaringen. Af andre kan nævnes Sct. Germain og El Morya. Disse tre mestre var ligeledes inkarneret som de 3 vise mænd ved Jesus fødsel. Selvsagt er Jesus (Sananda) en af dem, ligesom hans mor Maria er.

Når de kalder sig for det HVIDE broderskab, er det ganske enkelt fordi, de arbejder på Lysets side og har en aura af lys omkring sig, det vi kalder en glorie. Dette lys har de fået ved at udvikle sig i kærlighed. De har taget en masse indvielser på Jorden, og herved fået en masse indsigter, som de har omsat i praktisk handling. De har bevist for sig selv, at de kan bruge de Guddommelige love i praksis! Det har altså ingen relation til menneskeracer og hudfarver.

Kvindelige Mestre

Det hvide broderskab og søsterskab består af både maskuline og feminine energier. Sananda Christ leder det maskuline hierarki og Maria, hans dual, det feminine hierarki. At de er dualer vil sige, at de er en del af den samme Guddommelige gnist. Der er lige så mange kvindelige Mestre som mænd, men det maskuline hierarki har været mest ”synlige” i lang tid. Dette er dog nu ved at ændres, idet Maria vil begynde at træde mere og mere frem på alle planer, og med hende følger adskillige andre kvindelige Mestre. Et godt tegn på dette er bl.a. at flere kanaler for Lyset er begyndt at kanalisere de kvindelige Mestre!
Lige såvel som Maria hjalp det Guddommelige ned på Jorden i form af hendes søn Jesus Christus, lige såvel vil hun i disse tider bane vejen for Christus tilsynekomst på Jorden. Både Jesus og Maria er inkarneret på Jorden i fysiske kroppe. Jesus har sagt til os for over 2000 år siden: ”Jeg er den første og den sidste, og jeg forlader jer aldrig.” Altid er han altså med os, men det er ikke alle, der er parate til at møde ham eller for den sags skyld Maria. Maria har ofte valgt at vise sig for børn. Flere også voksne mennesker har set Maria og endnu flere vil komme til det i nærmeste fremtid. Nemlig de rene af hjertet!

Alle mennesker kan få kontakt til Mestrene

Mestrene kan komme til os alle om natten i drømme, om dagen i en meditation eller i et afslappet øjeblik, hvor du får en Lys tanke, en Guddommelig inspiration til glæde for dig og andre. Du kan møde en sådan Mester i et syn, de viser sig ofte som lys for mennesker med clairvoyante evner. Du kan møde dem i form af et dyr, et menneske du møder på din vej, for Mestrene kan materialisere sig, som hvem de vil, hvis der et godt formål dermed. Du kan måske høre dem i radioen, i tv, i medierne på Internettet, de er overalt, og kan dukke op på de forunderligste måder. De er SÅ TÆT på menneskene, men ikke alle er åbne overfor dem. Det kræver et åbent hjerte, et åbent modtageligt sind. Derfor er det ofte, de viser sig for mennesker som er ude i en krise med sig selv, for der er vi mennesker mere åbne end sædvanligt. En krise kan således være en åbning til det åndelige i livet og særdeles positivt. Der er nemlig ikke noget, der er dårligt. Det er mennesker, der gør oplevelser og situationer til noget mindre godt.

Der er i sandhed mange forskellige guddommelige love, men blot for at nævne et vigtigt princip, som vi alle på Jorden må lære at mestre: Det du tænker, det du føler og den måde du handler på skal hænge sammen. Når vi gør det, begynder alting at gå nemmere for os, og tingene tager fart. Det er som regel en god rettesnor for, om vi følger vores livskontrakt, den Guddommelige plan for vort liv.

Alle mennesker kan få kontakt til disse Mestre, da vi alle har en sjæl, som vibrerer på denne frekvens. Forstå at alt er energi, og de Opstegne Mestre hører til på et energiniveau, som ligger på det vi kalder de Buddhiske plan for kærlighed og visdom.

Hvis vi lytter til vores intuition, vort hjerte, vor sjæl kan vi også begynde at kommunikere med vore venner fra de åndelige planer. De ønsker at hjælpe os videre i vor udvikling, i bevidsthed om, at vi alle tilhører samme Gud og er en enhed med Gud. Vi er alle en del af hinanden, hvorfor vi ikke kan løbe fra nogle eller forkaste nogle. Vi skal tilbage til enhedstanken og hjælpe hverandre, i stedet for at bekrige hinanden.

Inkarneret på Jorden

Jorden er i en rivende udviklingsproces, hvor vi skal have udryddet bl.a. drabets princip, krige, ufred og uretfærdigheder. Vi skal lære at have kærlighed til alt, der er skabt. Javist der et stykke arbejde, der skal gøres, men netop derfor er der mange af disse Mestre inkarneret på Jorden, for at hjælpe med denne proces!
Nogle af Mestrene er altså i fysisk inkarnation, men ikke mange er klar over dette – endsige har viden om hvem det er, og hvor de findes. De fleste arbejder i det skjulte, de har INGEN behov for at hævde sig med titler og fine ordener, men de har et uudtrykkeligt behov for at hjælpe og informere om kærlighedens princip, at Gud findes, og at vi alle skal finde tilbage til De Guddommelige energier igen. Vi kommer alle fra Gud, men mange har ”glemt” det, fortrængt det og føler sig derfor rådvilde, ensomme, bange, frustrerede eller lignende.

Frygten er menneskets største fjende, og den dag vi er bevidste om Guds eksistens og vor egen guddommelighed har vi INTET at frygte længere.

Sai Baba har sagt det: Why fear, when I am here??? Sai Baba bærer Christusenergien på Jorden, men hvor mange er klar over det? Mennesker fokuserer ofte på det negative og dømmer hverandre, skønt allerede Jesus fortalte os, at vi ikke skal dømme nogle. Dem der har brug for AT DØMME, dømmer kun sig selv, og der i sandhed temmelig mange der dømmer på livet løs, hvad enten det handler om Sai Baba eller mennesker, de har mødt på deres vej. Hvornår går det op for folk, at det de siger om andre, dybest set handler om dem selv?? For den rene er alting rent!
Børnene driller hinanden og synger: ”Det man siger, er man selv”, ja gå til børnene og bliv vis…………

Vi skal lære at se, høre, tænke og handle det gode

Kunne mennesker dog bare lære at elske sig selv, deres sind, krop og ånd, ja da ville verden være et bedre sted at være i. Da Buddha var i inkarnation og underviste, var han meget bevidst om dette, at vi er hinandens spejle, hvorfor han gik rundt med et spejl om maven, så hans elever kunne se på sig selv, mens de udtalte sig om andre………. Det er så let at se splinten i den andens øje, men ikke bjælken i ens eget.

Alt hvad vi siger, kan således bruges imod os. Det er MEGET afslørende hvilke ord folk bruger om dem selv og hverandre. Læg mærke til hvad det egentlig er folk siger. Ord er måske nok fattige, men meget afslørende.

Men tankerne tæller jo også med, de er jo også energi, der kan have stor effekt langt ud i universet.

Derfor lærer Mestrene os, at vi skal lære at se det gode, høre det gode, tænke det gode og handle det gode.

Det hele er så enkelt, at mange slet ikke kan få øje på sandheden. Sandheden er også ofte ilde hørt, for den rene og pure sandhed rusker gevaldigt op i alt lige fra fordomme og uvidenhed til selvbedrag og illusioner.

Vi lever i en verden fyldt med illusioner, som vi selv har skabt via vores forestillingsevne og tro på os selv, eller som ofte mangel på samme. Hvordan kan man tro på Gud, hvis man ikke tror sig selv?

Mange mennesker påstår at de tror på Gud, men ikke kan tro på at Gud vil dem noget godt. Hvilken begrænsning af Gud er det ikke?

Gud vil os alle det godt, og har i sandhed sendt sine børn fra Lyset, bl.a. De opstegne Mestre til at minde os om det. De har brug for os og vi for dem. Vi har brug for hinanden.

Så elsk hverandre og modtag i så rigt et mål kærlighedsgaver fra jeres far i universet. Jeres far som ved før jer selv, hvilke behov I har. Hav tillid og tro, forvent ikke mirakler, tag dem for givet. Bliv din egen Mester!

Læs mere www.christspirit.com