Susanne Møberg, specialiseret mig i det sensitive karaktertræk samt det narcissistiske personlighedstræk

Glad og tilfreds med coaching

Artikel af Susanne Møberg, coach, billedkunstner og forfatter

Om du er glad og tilfreds, handler ikke udelukkende om de omstændigheder og de vilkår, dit liv byder dig. Materielle ting gør ingen lykkelige, det er de fleste enige om, men alligevel opfører vi os, som om de gør. Her i den vestlige verden har de fleste, hvad de behøver. Vi får en bedre løn, har bedre boliger og er bedre uddannet end nogensinde før; alligevel stiger skilsmisseprocenten, selvmordsraten vokser, og der er flere depressioner end nogensinde.

Om du er glad og tilfreds, handler i høj grad om din evne til at tage hånd om dit eget liv, samt om hvad du tillægger dét, du oplever. At du bevidst tør møde det, som livet byder dig, og tager ansvar for at gøre det, der står inden for din rækkevidde at gøre noget ved.

Det er naivt at tro, at vi selv er herre over alt i vores liv. Nogle oplevelser og begivenheder står uden for vores egen rækkevidde at gøre noget ved. Vi får udfordringer og kommer ud for oplevelser, vi ikke selv har indflydelse på, og nogle mennesker synes at have flere udfordringer end andre. Men fælles for os alle er, at vi kan blive bedre til at tackle det, vi kommer ud for, og vi kan blive bedre til at udnytte vores muligheder for at skabe det liv, vi ønsker. Bevidstheden om, at vi altid har et valg og derfor har indflydelse på vores eget liv, får os til at tage ansvar i stedet for at føle os som et offer for omstændighederne.

Det er motiverende at opnå de mål, man sætter sig for. Men afgørende for vores vedvarende tilfredshed er i lige så høj grad fornemmelsen af at være i gang med at opfylde vores mål – at vi gør noget og får fornemmelsen af at være på vej i den rigtige retning og dermed skabe det liv, vi ønsker.

Udviklingen går i retning af at fokusere mere på det hele menneske. Balance mellem det indre og det ydre er i centrum. Hvor der før var fokus på, hvad vi skulle præstere, og hvordan vi fik succes udadtil, er der nu også fokus på det indre liv, der giver en fornemmelse af balance, indre fred og frihed. Mange mennesker ønsker i dag at skabe et liv, der er enkelt udadtil og rigt indadtil, og som giver en dybere fornemmelse af mening.

I de 15 år jeg har arbejdet med intuitiv maling og personlig udvikling, har jeg haft kontakt med mange mennesker, der ønsker at udvikle sig og forbedre deres liv. Min erfaring er, at mange mennesker egentlig ikke er helt tilfredse med deres liv. De er måske heller ikke meget utilfredse, men de savner noget. Det er, som om de savner sig selv og modet til at gøre det, der virkelig begejstrer dem. De længes efter at leve, som den de er, og udnytte deres naturlige evner. Mange mennesker har fornemmelsen af at være kommet til verden for at udrette noget særligt i deres liv. De længes, fordi de synes, der mangler noget. Gamle vaner, tankemønstre og behovet for tryghed og kontrol holder mange mennesker tilbage for at gøre det, de virkelig, virkelig gerne vil.

Det kan være anderledes – hvis du vil. Du bestemmer selv. Det handler om, hvorvidt du fokuserer på dine begrænsninger eller dine muligheder. Du har et valg.

Er du glad og tilfreds?

Hvor glad og tilfreds er du egentlig?
På en skala fra 1 til 10 – hvor glad og tilfreds er du?
Hvad skal der egentlig til, for at det bliver et tital – hvis det ikke allerede er det?

Glæden er naturlig for mennesker, vi er født glade som det naturligste i verden. Se på børnene, se glæden og lyset i deres øjne, smilet, deres latter. De er naturligt glade.
Når jeg skriver om at finde glæden i livet, handler det ikke om at opfinde en ny følelse. Det handler i langt højere grad om at fjerne de forhindringer, der står i vejen for din naturlige glæde.

Vi gør ofte vores glæde afhængig af omgivelserne, og vi gør andre ansvarlig for, om vi er glade eller det modsatte. Vi fokuserer på, hvordan eller hvad der skal til, for at vi kan mærke os selv og mærke glæden.
Sandheden er, at intet ydre kan give dig noget i dit indre. Hvis ikke du har kontakt med din glæde, er der ingenting – ingenting i det ydre, der kan give dig den vedvarende glæde.

Glæden kan ikke udelukkende måles i det ydre. Glæden er en følelse, der mærkes dybt inde i vores hjerter, og som får sjælen til at synge, øjnene til at lyse og giver en fornemmelse af indre fred. Vores naturlige og dybt følte glæde er uafhængig af ydre begivenheder, og ingen kan tage den fra os.

Som ringe i vandet

Alting starter hos dig selv. Glæden starter inde fra dig selv og spreder sig ud fra dig til omgivelserne omkring dig. Ligesom når du smider en sten i vandet, og ringen – først én – så mange ringe spreder sig fra centrum og ud. På et tidspunkt rammer ringene en genstand, ændrer retning og bevæger sig tilbage til centrum.
Sådan er det også med din glæde. Den starter hos dig selv, spreder sig til omgivelserne og smitter dem, den rammer, og de sender derefter glæden tilbage til dig.
Glæden smitter – alle dem, der vil smittes.

Alting starter med dig selv. Har du oplevet, at andre mennesker smiler særligt meget til dig en dag. Du tænker måske, at det er fordi, de er glade, indtil du opdager, at det er dig selv, der smiler uden at vide det.

“Smilet er lyset i dit ansigts vindue, som tændes for at vise, at der er nogen hjemme. ” John Engelbrecht

Tag et stykke papir og skriv, alt hvad der får dig til at føle dig glad og tilfreds – store og små ting.
Få det hele med, du er sandsynligvis meget mere glad og tilfreds, end du tror.
Spørg dig selv: Hvad er det vigtigste, jeg kan gøre, for at jeg er glad og tilfreds?
Du kan også spørge på en anden måde: Hvad får mig til at føle indre fred?
Skriv en liste over mindst 30 ting, der gør dig glad og tilfreds nu og i fremtiden.
Måske du synes, at 30 ting lyder af meget. Det er det ikke. Når du først kommer i gang og stiller dig selv det samme spørgsmål igen og igen, er det som om, der pludselig går hul, og det vælter ud af dig, som ud af en ketchupflaske. Når du går i stå, stiller du blot det samme spørgsmål igen – og igen.

Spørgsmålet er enkelt: Hvad gør mig glad og tilfreds – nu og i fremtiden?

Se mere på www.moeberg.dk