Med intuitionen som vejviser

Artikel af Annalise Stourup

Når vi gebærder os rundt i de utallige valg, som livet stiller os overfor, har vi brug for en sikker, pålidelig, kærlig og holistisk vejviser. En guide som kan se og overskue længere end øjet og vores rationelle hjerne kan. Og heldigvis er vi alle velsignet med en sådan, nemlig intuitionen, den indre nordstjerne, som både står i forbindelse med det personligt ubevidste og den kollektive bevidsthed (den bevidsthed der rummer al information, viden og visdom der findes i Universet – en slags Internet vi alle er en del af – og måden vi kobler os på dette vidensbibliotek er via intuitionen). Intuitionen/hjertets stemme ved hvad der er det bedste at gøre for alle involverede i enhver situation.

Lars Lilholt synger på Cd’en Masai: “Kun med hjertet kan man se” samt “Sig ja – sig nej – gør hvad dit hjerte fortæller dig – du kan alligevel ikke gøre alle andre tilpas”

En oplevelse af at være ét med alt, i et kærligt og støttende univers

Jeg har i mange år trænet mig selv i at bruge intuitionen, den indre guide og siden 1999 har jeg som coach, støttet, vejledt og trænet mine klienter og deltagere på foredrag, kurser og uddannelser i at kontakte intuitionen, stille spørgsmål og lytte til intuitionens budskaber og jeg er imponeret og dybt taknemmelig for dens hjælp og vejledning, som til enhver tid står til vores rådighed for os alle døgnets 24 timer.  Når vi lytter til og er opmærksom på dens tegn og budskaber og følger dem opleves livet som en dans – som flow, at alt hvad der er brug for kommer til os let og legende – vi oplever at være et med alt – en del af en kæmpestor organisme, i et kærligt og støttende univers – som har en meget viis og dygtig dirigent – der sørger for at når vi følger vores hjerte – så sker de såkaldte tilfældige sammentræf (Psykologen C.G. Jung – taler om Synkronicitet) – at vi møder de rette mennesker – bliver ført til de rette steder – får al den hjælp vi har brug for – at kampen ophører – og at vi i stedet oplever at være del i et fantastisk og magisk eventyr – hvor alt er muligt.

“I vores villighed til at træde ind i det ukendte, feltet af alle muligheder, overgiver vi os selv til den skabende bevidsthed, som koreograferer universets dans.” Deepak Chopra.

Mange mennesker tror ikke de har kontakt med deres intuition, fordi de har en ide om at intuitionen skal meddele sig på en bestemt måde, og derfor undervurderer, negligerer, fornægter eller overhører de dens budskaber.

Intuitionen kan meddele sig til os på utallige måder – f.eks. via vores natte- og dagdrømme, under meditation, via beskeder i bøger, film – via mennesker og dyr, der viser sig på vores vej, via dufte og fornemmelser, tanker, ord, lyde og indre billeder, via sang og musik osv. F.eks. så jeg på min tur i skoven – ved søen – en død ål – og for mig var budskabet at jeg skulle stoppe med at sno mig som en ål for at tilfredsstille andres behov. Da jeg rigtig begyndte at tage min kraft til mig, begyndte snogene at vise sig på min vej – slangen symboliserer for mig – livskraft – Kundalini – chi – prana – kausay og healingskraft samt evnen til at krænge fortid og begrænsninger af os – som slangen kaster sin ham – når den er blevet for lille.

På rejse med intuitionen som vejviser i Peru

Da jeg med intuitionen som vejviser i 2003 var i Peru oplevede jeg en nat kl. 2 at det bankede kraftigt på min dør – jeg satte mig op og vidste at det ikke var noget fysisk, der havde banket, men min indre guide, der havde en besked til mig – om at jeg næste dag skulle ændre mine planer og tage til en bestemt by som viste sig at være den by, jeg havde drømt om i en nattedrøm, da jeg besluttede mig at rejse til Peru. Da jeg kom til byen så jeg den maler jeg havde set i drømmen og da jeg så til min intuition bad om at blive vist til det hotel jeg skulle bo på – kom en lille pige – tog mig i hånden og førte mig til hotellet – jeg havde set i drømmen.

Hvordan kontakter jeg intuitionen og hvordan svarer den

En anden dag spurgte jeg mine indre guider, hvordan er det egentlig lige jeg har kontakt med jer og omgående kørte en Beatles melodi i mit hoved. “If there´s anything that you want – If there´s anything I can do – Just call on me and I send you a Song – with Love from me to you.” I første omgang kørte melodien uden jeg helt kunne huske teksten, men efterhånden ved egen og andres hjælp fandt jeg frem til den – og både græd og grinte – for hele mit liv har musik og sang betydet meget for mig – og meget ofte kører der musik i mit sind. Men også jeg havde overhørt eller ikke forstået disse budskaber.

At få intuitive beskeder, støtte og vejledning via sange

Lige fra starten af Peru-turen hørte jeg indefra gang på gang 3 forskellige 60’er-melodier om San Francisco – hvilket jeg synes var lidt mærkeligt midt i Peru. Men da jeg stod på Machu Pichu og min lærer Juan Nunez del Prado præsenterede os for det bjerg der lå overfor os som San Francisco – begyndte det at give mening – da jeg følte en helt speciel forbindelse til dette bjerg – og når jeg stillede mig ved de 3 vinduers tempel med San Francisco bjerget i ryggen (som er forbundet med Den hellige Frans af Assisis kraft) havde jeg foran mig det kvindelige bjerg Mama Putokusi (betyder – hende der blomstrer med glæde) som også hedder Santa Clara (Frans af Assisis kvindelige modstykke) – og samtidig kom en vidunderlig blomsterduft til mig – som jeg første gang havde oplevet ca. 1 mdr. tidligere – da jeg cyklede i frostvejr tæt ved mit hjem – der vidste jeg at duften havde med Peru at gøre – og jeg skulle så opleve den på 3 stærke energisteder i Peru – Første gang ved sol og måne cirklerne på Silustani ved Titicacasøen næste gang i Cusco (som betyder navle – og er Inkaernes gamle hovedstad) og nu her på Machu Pichu i Lysets by.

Sangene om San Francisco kom igen indtil jeg året efter rejste til Assisi, hvor jeg oplevede at netop Frans af Assisi var i dyb intuitiv kontakt med alt – søster Måne, Moder Jord, broder Ulv, fuglene som kom for at høre hans prædikener. Den samme dybe kontakt med alt levende som jeg har bl.a. har oplevet i kontakten med indianere fra Syd- og Nordamerika.

For nogle år siden kørte en melodi fra Les Miserable i mit hoved, – der hvor englene kommer ned for at hente Jean Valjean op til himlen, – konstant i mit hoved. I første omgang forstod jeg ikke helt hvorfor, men det viste sig så at en kær veninde, var tæt på at forlade denne verden og var begyndt at se engle og at høre englenes musik, samtidig med at jeg selv var i gang med at lade nogle gamle sider af mig selv dø så nye sider kunne spire frem.

Intuitionen bruger også andre mennesker som budbringere, sørger for at de lige er det rette sted på det rette tidspunkt samtidig med os og får givet os de budskaber vi har brug for, som da jeg en dag “tilfældigvis” fulgtes med en kvinde i toget, som var ved at skrive en bog om nogle ting, som er vigtige for mig. Eller du får en indre impuls til at tænde for fjernsynet og der bliver vist eller sagt noget – som er svaret på din bøn, eller det spørgsmål du lige nu tumler med.

Intuitionen – den indre guide viser vej i Intuitiv Coaching og Terapi

Når mennesker i coaching, fordybelse, regression, hypnose, åndedræts- og kropsterapi får kontakt med gamle begrænsninger og ressourcer er det også intuitionen – den indre guide der viser vej – og i dansen med livet intuitiv følelsesforløsende og transformerende dans og lyd – er det intuitionen i hver eneste kropscelle, der sætter gang i den bevægelse og lyd, der frigører og healer os og bringer os i kontakt med den vi virkelige er – hjælper os til at genføde vores oprindelige kraftfulde, kærlige, kreative og viise natur.

I den intuitive kunstterapi, som ikke kræver forudgående kendskab eller færdigheder til at tegne, male eller forme – udtrykker det indre sig i et ordløst univers gennem farver og form. Det kan forløse fortiden, bringe nye visioner for fremtiden, styrke selvværdsfølelsen og give kontakt til uanede ressourcer af kreativitet, glæde, styrke m.m.

I tegnefilmen Spirit – hingsten fra Cimaron – synger Bryan Adams – ” I hear the Voice call my name – the Sound that leads me home again – it sparks up the fire – the flame that still burns – it’s to you – I will always return” – intuitionen – kalder os hjem til den vi virkelig er

“Lyt med hjertet nu – så vil du forstå” synger Bedstemor Piletræ i Disney’s tegnefilm Pocahontas
For de oprindelige folkeslag som f.eks. grønlændere, nord- og sydamerikanske indianere, aboriginals – Australiens oprindelige befolkning m.v. er det helt naturligt at lytte til og stille spørgsmål til intuitionen – og lade det vejlede i store og små spørgsmål. Også i vores del af verden har det været almindeligt hos bl.a. shamaner, kloge mænd og koner – men i forbindelse med at naturvidenskaben har vundet frem har vi glemt eller bevidst fortrængt denne evne. Men heldigvis er den ikke væk – kun sovende – og kan vækkes og optrænes igen og hvis du iagttager små børn vil du se og opleve at de har en helt ligetil kontakt med deres intuition.

“Glosen intuition dækker ikke noget der er i modstrid med fornuften, men noget der ligger uden for fornuftens arbejdsområde” C.G. Jung

Vi ser også mere og mere hvordan man i erhvervslivet sender medarbejdere på kursus for at optræne intuitionen – for i den tid vi er i nu og fremover kan man ikke klare sig udelukkende med det rationelle – der er simpelthen for meget – for stort et udbud af muligheder og information til at vores hjerne kan rumme og bearbejde det, som intuitionen let og legende kan finde rundt i.

Både i mit personlige liv siden jeg forlod den slagne vej i 1991 og siden 1999 i mit arbejde som intuitiv coach har jeg gang på gang set hvor forunderlig og stor en hjælp det er at lade min og klientens intuition vise vej.

Du har også en intuition, og jo mere du træner at bruge den, jo stærkere bliver den

Mit budskab med denne artikel er – Du har også en intuition, og jo mere du træner at bruge den, jo stærkere bliver den. Og lad dig ikke begrænse af andres opfattelse af hvordan intuitionen virker og meddeler sig – for den har ingen grænser. Og måden hvorpå vi mærker om det virkelig er intuitionen eller det er andre stemmer, som frygt, normer m.v. er at når du følger intuitionen bliver du gladere, føler dig mere levende, kort sagt din energi flyder, hvorimod når du går imod intuitionens budskaber kan du opleve tunghed og tab af energi.

For at få styrke kontakten til vores intuition – må vi vælge det – dvs. have fokus på det, afsætte tid til stilhed (gerne i naturen) – stille spørgsmål indad – uden med det samme at besvare det – men være tålmodige og lydhøre i forhold til at et nyt og uventet svar kan træde frem. Hvis vi er i tvivl må vi skaffe os den tid, der skal til for at den indre stemme kan tale. Tænk på det gamle danske udtryk “Jeg skal lige sove på det”.

“Og så, da alt var indhyllet i den dybeste stilhed, blev det skjulte Ord udtalt til mig” Meister Eckart.”

Du kommer til at hvile stærkere i din egen autoritet

Når du lytter til din intuition uanset om den meddeler sig i drømme, under meditation, i indre billeder, sange, fornemmelser eller via indsigter på anden måde, kommer du til at hvile stærkere i din egen autoritet idet du lader svarene kommer inde fra dig – fra din indre viden og visdom.
– i stedet for at lade ydre autoriteter vejlede dig.

Når vi taler med – lytter til og følger intuitionen fyldes livet af lethed og glæde

En af de positive bivirkninger af at bruge intuitionen er at vi bliver mere lykkelige. Ligesom en af de positive bivirkninger af at gøre ting, der gør os glade – at glæde styrker intuitionen. Glæde og intuition forstærker gensidigt hinanden.

“Intuition er resultat af en forening af et renset hjerte og en oplyst intelligens” Swami Ramdas”

At læse om intuition – vil forstærke den – idet det vi fokuserer på vokser

Litteratur, der kan inspirere

Her er en liste over noget at den litteratur som har inspireret mig i min interesse for intuitionen – (der findes helt sikkert meget mere godt):
“Livet i Lyset” Shakti Gawain
“Styrk intuitionen – din personlige guide” Shakti Gawain
“Du kender allerede svaret” Sharon Franquemont
“De 7 spirituelle love for succes” Deepak Chopra
“Flow, den strømmede kraft” Charlene Belitz og Meg Lundstrom
“Alkymisten” Paulo Coelho
“Den 9. indsigt” James Redfield
“Shamanens Visdom” Alberto Villoldo
“Jorden synger – naturens kraft og nordiske rødder” Anette Høst