Susanne Møberg, specialiseret mig i det sensitive karaktertræk samt det narcissistiske personlighedstræk

Er du et særligt sensitivt menneske?

Artikel af Susanne Møberg

Første gang jeg læste om begrebet “særligt sensitivt mennesker”, fik jeg en dejlig fornemmelse af at genkende mig selv og falde til ro indeni. Mange brikker faldt på plads både i mit private liv og i mit arbejde med andre mennesker. Det var som om, jeg endelig så mig selv, som den jeg er, og samtidig har jeg fået en ny og dybere forståelse for både mig selv og for andre mennesker – herunder mine klienter og kursister.

At være særligt sensitiv vil sige, at ens nervesystem er mere fintfølende, og indtryk, man bliver bearbejdet dybere og opleves derfor væsentligt stærkere end hos mennesker, der ikke er sensitive i den særlige grad. Man indoptager og bearbejder stimuli i højere grad, end andre, og oplevelserne går dybere ind under huden. Som særligt sensitiv registrerer man de finere nuancer i andre menneskers sindstilstand, og man fornemmer hurtigt, hvordan andre mennesker har det. Man er derfor meget påvirket over for følelser og stemninger. Det kan give fornemmelsen af at se og fornemme noget, som ingen anden ser. Derfor kan man fejlagtigt komme til tro, at man opfatter verden forkert, og man kan føle sig forkert og anderledes. Det er en følelse, der kan have fulgt én, siden man var barn.

Særligt sensitive mennesker bliver hurtigere overvældet, når de er i et stærkt stimulerende miljø, fx kan mange informationer, lyd- og synsindtryk udmatte deres nervesystem. De er ikke så robuste, og de er i højere grad udsatte for at føle sig stressede, deprimerede eller udbrændte, hvis ikke de forstår og accepterer deres særlige behov og har lært at skabe gode rammer for at beskytte sig mod overstimulering.

Det er individuelt, hvad der kan virke overstimulerende. Og det kan være fristende udelukkende at kikke på omgivelserne og andre mennesker for at afklare, hvad man skal undgå og beskytte sig mod. Men det er ikke nok udelukkende at kikke uden for sig selv.
Det er meget almindeligt, at sammenligne sig med andre mennesker – og i et forsøg på at overkomme det samme som andre eller for at undgå, at føle sig uønsket, forkert og anderledes, har mange særligt sensitive mennesker udviklet vaner, reaktionsmønstre, tanker og følelser, som virker overstimulerende på én selv.
Hvis man ikke har opdaget og accepteret sin særlige sensitivitet og sine særlige behov, bidrager man derfor selv til sin overstimulering. Det medfører mindre robusthed og mindre tolerance over for omgivelserne.

Det er forkert at opfatte særligt sensitive mennesker som svage, overfølsomme eller spirituelle mennesker uden jordforbindelse. Der hører nemlig mange særdeles positive karaktertræk med til at være særligt sensitiv.
Man siger, at særligt sensitive er hjertemennesker, som ofte er meget intuitive, fintfølende, eftertænksomme og kreative. De er gode til at samarbejde og skabe harmoniske stemninger. Netop fordi særligt sensitive mennesker indoptager stimuli i højere grad, kan de være meget indfølende og have stor empati og indlevelsesevne over for andre mennesker. De gennemskuer, når andre siger ét og mener noget andet. Derfor kan det være både vigtigt og naturligt for særligt sensitive selv at have integritet, det vil sige en ærlig overensstemmelse mellem dét, man tænker, siger og gør.

Når særligt sensitive mennesker har forstået og accepteret deres særlige behov, har de en overgennemsnitlig evne til at koncentrere og fordybe sig sig, de har en stærk vilje til at gennemføre det, de brænder for.
Netop fordi virkeligheden går dybere ind under huden på de særligt sensitive, indoptager de også det positive i højere grad og kan have store oplevelser i naturen, med kunsten og i fællesskaber, som kan nære dem i lang tid.

Der er mange sensitive personer blandt forfattere, kunstnere, journalister, præster, terapeuter, behandlere og spirituelt interesserede mennesker.

I følge den amerikanske psykolog og forfatter Elaine Aron er 20 % af alle mennesker særligt sensitive. Det vil sige, at én ud af fem danskere er født med en høj grad af sensitivitet. Det betyder ikke, at de 80 % ikke er eller kan være sensitive, empatiske, indfølende mennesker. Slet ikke. Det betyder bare, at de 20 % er sensitive i en særlig grad.

Selvforståelse er udgangspunktet. Det handler i første omgang om at opdage, at man er særligt sensitiv, samt at erkende og acceptere sin personlige måde at være sensitiv på. Den afhænger af den følelsesmæssige tilknytning i opvæksten og i høj grad af, hvordan man selv har været i stand til at tage vare på sensitiviteten. Man må skabe gode rammer for sin sensitivitet fx ved at lære nye vaner og reaktionsmønstre, at vælge og vælge fra i forhold til, hvad der er godt for én og lære at mestre de situationer, man ikke kan undgå. Det handler ikke om at isolere sig, det handler om at række ud efter det, der får ens nervesystem til at fungere i stedet for at tro, at man skal leve, være og gøre som andre mennesker.

Er du også et særligt sensitivt menneske?

Det kan være en stor lettelse at opdage, at man er særligt sensitiv. Det kan give en fornemmelse af, at alt falder på plads inde i én, og det kan give styrke, frihed og mod til at være glad for den, man naturligt er og få sit potentiale i spil på en ny og livsbekræftende måde. Når jeg fortæller mine kursister og klinter om den særlige sensitivitet, kan jeg se, at mange mennesker genkender sig selv. De er slet ikke i tvivl – øjnene lyser, som om de endelig oplever at blive mødt og set, som den, de er.

Jeg hører gerne fra dig, hvis du genkender karaktertrækket hos dig selv eller hos andre – Skriv til mig og fortæl, hvad du tænker og oplever, når du læser om særligt sensitive mennesker. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Vil du vide mere?

Test dig selv – Find testen på min hjemmeside www.moeberg.dk

Læs bogen Særligt sensitive mennesker I denne grundbog viser Elaine Aron, som er klinisk psykolog, kursusleder og selv særligt sensitiv, hvordan du kan fastslå dette træk hos dig selv og få mest muligt ud af det i hverdagen. På grundlag af mange års forskning og hundredvis af samtaler, viser hun, hvordan du med en bedre forståelse kan skabe et mere indholdsrigt og tilfredsstillende liv. Bogen er udkommet på Borgens Forlag, 2008.