Meditation – en rejse tilbage til dig selv

Artikel af Svend Trier, foredragsholder, skribent og meditationslærer

“Meditation og liv er ikke to forskellige ting; meditation er livets, den daglige tilværelses inderste væsen”. – J. Krishnamurti

Titusinder af danskere mediterer – heriblandt erhvervsfolk, skuespillere, politikere, kunstnere og utallige ganske almindelige mennesker. Meditation er næsten blevet et modebegreb, og det er i dag almindeligt anerkendt, at man gennem regelmæssig meditationsudøvelse kan forbedre sit fysiske og mentale velbefindende, frigøre sig for stress og øge sin kreativitet og energi i dagligdagen. I vor hektiske tidsalder er der et voksende behov for indre ro og stilhed, og stadig flere interesserer sig også for de spirituelle aspekter ved meditationsudøvelsen.

Meditation har været kendt og praktiseret i umindelige tider i forskellige kulturer. Specielt i Østen har meditation en rig tradition bag sig. I sin essens er meditation dog et universelt fænomen, som ikke behøver at knytte sig til nogen bestemt religion eller trosopfattelse. Der findes mange forskellige former for meditation, som hver har deres værdi og anvendelsesfelt.

Den meditative tilstand

Man kan tale om meditation som en bestemt bevidsthedstilstand – selve den meditative tilstand – eller som forskellige mentale teknikker eller redskaber, der kan hjælpe den enkelte til at åbne sig for denne tilstand.
Den meditative tilstand er en tilstand af dyb indre stilhed og nærvær – fri for tanker, forestillinger og begreber. En hvilende årvågenhed. En tilstand af ubetinget tilstedeværelse nu og her. En lyttende, total opmærksomhed uden forventning. I denne tilstand er vi i kontakt med vores indre spirituelle kerne, som også er blevet kaldt for vores “højere Selv”. Intet er så healende og befriende som denne oplevelse af vores egen tidløse væren, vores inderste spirituelle essens.

I dyb meditation er der ikke længere nogen adskillelse mellem dig og mig, mellem subjekt og objekt, mellem det indre og det ydre. Vi oplever en tæt indre forbundethed med alt levende, med hele naturen og universet. Vi føler, at vi er kommet hjem igen – tilbage til os selv.

Alle mennesker kender til sådanne glimt eller “top-oplevelser”, hvor sjælen nærmest føler sig badet i en ophøjet indre ro og glæde. Vi kan opleve disse glimt, når vi overvældes af en storslået natur, når vi lytter til et stykke vidunderligt musik, eller når vi er dybt absorberede i en skabende proces. Samme fornemmelse kan vi have i samværet med vores elskede. Tiden står stille og vi føler os gennemstrømmet af ånd. Vi føler ny inspiration og en glæde ved blot at være til. Ordet “inspiration” er et engelsk ord, som betyder “in spirit”, at være i ånden.

Tilbage til nuet

Man kan ikke med viljens kraft fremkalde den meditative tilstand, men man kan skabe nogle betingelser, hvor der er større sandsynlighed for, at tilstanden indtræffer spontant. Gennem meditation kan man lære at reducere den indre “mentale støj”, som normalt overskygger vores inderste væren. Dagen igennem er vores hoveder fyldt med en vedvarende strøm af mental aktivitet. Denne konstante tankevirksomhed bringer os væk fra nuet – væk fra den blotte tilstedeværelse i dette øjeblik. Vi bekymrer os eller lægger planer for fremtiden, eller vi tænker på de oplevelser, vi havde i går. Det er som om nuet aldrig er godt nok, som det er.

Under meditationen lader man tankerne passe sig selv og træner bevidstheden i hele tiden at vende tilbage til dette øjeblik, til nuet. Som redskab kan man f.eks. benytte sig af et mantra, dvs. et specifikt lydord, som gentages indvendigt på en ganske bestemt måde. Eller man bruger vejrtrækningen som en dør, der bringer bevidstheden tilbage til nuet. I andre meditationsformer benytter man sig af visualisering eller fokusering på bestemte psykiske centre eller såkaldte chakras. En meget enkel form for meditation går ud på at træne bevidstheden i blot at være et neutralt vidne til alle de tanker og følelser, der dukker op. Man lader tankerne komme og gå som skyer på himlen og forholder sig blot neutralt observerende – ikke-dømmende, ikke-vælgende opmærksomhed. På denne måde løsnes identifikationen med tanker og følelser, og man bliver gradvist mere opmærksom på sin egentlige spirituelle identitet bagom alle former for mental aktivitet. Man opnår en indre psykologisk og åndelig frihed, som gør at man kan le af sig selv og sine egne mønstre. Man lærer at betragte sine neurotiske tendenser uden at dømme sig selv. Herigennem starter en dybtgående forvandlingsproces. Al forvandling og healing starter med accept.

Hvis man ønsker at beskæftige sig seriøst med meditation, er det vigtigt at gå til en kvalificeret lærer, som selv har en dybtgående meditativ erfaring og derfor kender til de bevidsthedsniveauer, som meditationen lukker op for. Det er ikke tilstrækkeligt blot at læse bøger om meditation. Desuden vil en erfaren lærer blot med sin opmærksomhed være i stand til at befordre den meditative proces hos sine elever. Der findes mange forskellige systemer og lærere, hvoraf nogle er knyttede til bestemte yoga-skoler eller spirituelle retninger, mens andre arbejder mere uafhængigt. Det er vigtigt at finde en lærer, som man kan respektere og føle tillid til. Så undersøg mulighederne og brug din intuition og skelneevne.

Den spirituelle impuls

Den spirituelle impuls, behovet for at overskride jeg’et og opleve sig selv som en del af en større helhed, er til stede i alle mennesker. Hvis dette behov ikke finder naturlig tilfredsstillelse, hvis det bliver undertrykt eller negligeret, vil det i stedet udtrykke sig på forskellige destruktive eller forvrængede måder – f.eks. gennem alkohol- eller stofmisbrug, religiøs fanatisme eller underkastelse til totalitære ideologier eller autoriteter. Det er på tide, at vi i vores samfund og kultur giver mere plads til den spirituelle impuls. At vi nærer og opmuntrer en spiritualitet, som er fri for dogmer og moralsk selvretfærdighed, men som kan hjælpe os til at udvikle vores bedste menneskelige kvaliteter. “Gå med dem, som søger sandheden, men flygt fra dem, som har fundet den” (sagt af Tjekkiets tidligere præsident Vaclav Havel).

Meditation har altid været en af grundpillerne i spirituel udvikling, og jeg er personligt overbevist om, at forskellige meditationsteknikker vil finde endnu større udbredelse i de kommende år. Prøv at forestille dig, at erhvervsfolk startede deres bestyrelsesmøder med ti minutters stille fællesmeditation. Eller at politikerne mediterede, inden de skulle tage nogle afgørende beslutninger. Eller at meditation indgik i læseplanen i folkeskolen, i gymnasierne og på de højere læreanstalter. Jeg er sikker på, at vi ville få et mere harmonisk og kreativt samfund præget af en større balance mellem indre og ydre værdier, mellem det åndelige og det materielle.

Og måske er det ikke så utopisk endda. En omfattende forskning bekræfter de mange positive helbredsmæssige virkninger af daglig meditationsudøvelse. Andre undersøgelser peger på, at meditationen fremmer indlærings- og koncentrationsevne, øger kreativitet og styrker koordinationen mellem sind og krop.

Et indre ståsted

I en verden, som forekommer stadigt mere uforudsigelig og kompleks, er det afgørende for det enkelte menneske at finde sit eget indre ståsted eller referencepunkt. Dette er netop, hvad meditationen giver mulighed for. Daglig meditationsudøvelse er et vigtigt pusterum i hverdagen, en lejlighed til at koble fuldstændigt af og opnå et nyt og udvidet perspektiv på ens udfordringer.
At meditere er at tillade sig selv at være sig selv. Vi lærer glæden ved blot at være den, vi er.

Gennem meditationens stilhed lærer vi at lytte til den dybere intuitive del af vores bevidsthed. som normalt overskygges af mangfoldige tanker, forestillinger og bekymringer.

Vi kommer i tættere kontakt med vore egentlige behov og bliver bedre i stand til at skille væsentligt fra uvæsentligt. Dette giver os en bedre evne til at prioritere og foretage de rette valg i tilværelsen – til at navigere mere trygt gennem det hav af informationer og valgmuligheder, som vi dagligt præsenteres for.

Se mere på www.quantumseminars.dk