Esperanto, fremtidens internationale sprog

Foredrag v. Karen Jørgensen
Lørdag kl. 17.00 – 17.45 i Latinerstuen

Sproget Esperanto giver dig, ved rejser i udlandet, mulighed for kontakt med andre som kan sproget. Der er op mod 2-3 millioner mennesker i mere end 120 lande, som kan tale esperanto og derfor byder dig velkommen. Ofte med tilbud om logi.
Verden har brug for ét fælles sprog og det bedste sprog er esperanto.
FN har tre gange foreslået, at alle lande skulle indføre undervisning i esperanto i skolerne.

Det synes vi er en god ide, og det arbejder vi for.

Hør om fremtidens internationale sprog, esperanto.

Karen Jørgensen

taler esperanto, og har brugt sproget ved rejser til kongresser i mange lande.