Følelsernes intelligens. Hvorfor vi får folkesygdomme som stress, angst og depressioner

Foredrag v. Katharina Areewong
Fredag kl. 11.00 – 11.45 i lokale Tunnelen på 1. sal

Katharina Areewong har omlagt sit liv til at forstå andres følelser og udfordre den konventionelle tankegang om hvad følelser er og hvordan de virker. Hvordan de manipulere for at blive set eller for at gemme sig. Men også hvad vi tror det er. Har du sommetider undret dig over diagnoser? Lidelser eller problemer med din krop hvor din læge har fortalt dig hvad du fejler, men på en eller anden måde stemmer det ikke overens med det du selv mærker.

Dette foredrag vender hele den konventionelle tankegang på hovedet og giver dig et foredrag der giver mening og som formentlig kan besvare alle dine spørgsmål som du måtte sidde til overs med. Foredraget giver dig et indblik i hvordan noget giver mening udelukkende pga. resonans med den måde du selv tænker og tror på. Det åbner op for flere spørgsmål og mere nysgerrighed og måske endda en følelse af tilfredshed og ro

Katharina Areewong

Katharina Areewong er en kvinde som inspirere med sin måde at anskue verden på.
Hun er alene mor til tre og har igennem sin egen tid ikke altid haft det nemt. Hun har rejst verden rundt og dyrket den asiatiske kultur. Hendes måde at anskue verden på er beundringsværdi og sætter en kæp i hjulet på enhver som ikke er åben for en anden måde at se verdenen på. Hun er givende, sjov, glad, energisk og humoristisk også kan hun levere et foredrag som kan mætte sin lyttere og give dem endnu mere med på vejen.