Helbredsrisici ved højfrekvente og lavfrekvente elektromagnetiske felter

Foredrag v.  Kim Horsevad

Lørdag kl. 17.00 – 17.45 i Bondestuen

Helbredsrisisci ved højfrekvente og lavfrekvente elektromagnetiske felter, specifikt med henblik på 5G og jordbåren vagabonderende strøm.

Foredraget indeholder en gennemgang af de vigtigste forskningsresultater understøttet af realtime målinger.

Der er mulighed for at tilhørerne kan få udmålt eksponeringssuceptibilitet på egen krop.

Kim Horsevad

indehaver og teknisk analytiker hos Horsevad Independent Technical Research & Analysis www.horsevad.net