H.P. Blavatsky – en eventyrer i den fysiske og metafysiske verden

Foredrag v. Kirsten Puggaard
Fredag kl. 11.00 – 11.45 i lokale Fjorden på 1. sal

Vi befinder os nu i starten af det 21. århundrede, hvor menneskets hjerne er udset til at blive en dockingstation for højteknologiske komponenter, der skal gøre os mere intelligente.

Men for 170 år siden rejste en knap 18-årig, russisk kvinde – Helena Petrovna Blavatsky (kaldet HPB) – ud i verden i en søgen efter andre kulturers okkulte viden, en indsigt der med tiden formede sig til en mission om at få mennesket til at forstå, at det indeholder uanede metafysiske kræfter.
”Den Hemmelige Lære” og ”Nøgle til Teosofien” er et par af H.P. Blavatskys hovedværker. Det er bøger, som udgjorde grundlaget for den teosofiske bevægelse, og som faktisk var datidens ’bestsellere’. Indholdet i hendes værker udfordrede de traditionelle trosretninger og inviterede til overvejelser om vores forhold til det guddommelige, naturen og hinanden.

Ved at studere og forstå disse tekster kan vi åbne døren til en verden af esoterisk visdom og åndelig erkendelse. Blavatsky gjorde brug af 7 forskellige metoder – normale som paranormale – til sine litterære nedskrivninger: Beskrivende, efter instruks, gennem diktat, gennem styret clairvoyance, gennem psykometri, gennem nedfældning og endelig ved hjælp af en proces, som svarer til det budhistiske tulku, der betyder ’udstrålingslegeme’.

Kirsten Puggaard

indehaver af forlaget Lemuel Books.

Lemuel Books udgiver primært bøger inden for ‘Body-mind-spirit’-genren både i den smalle og brede genre. Men da forlaget har modtaget mange spændende manuskripter, som ikke umiddelbart hører under denne genre og derfor IKKE kom i betragtning til udgivelse, så har forlaget nu valgt at ændre profilen til et mere allround forlag med både fiktion, kunstbøger, biografier og historiske bøger, men dog stadig primært ‘Body-mind-spirit’ bøger.