Evighedens nærværelse i nuet – Set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndvidenskab

Foredrag v. Margit Kjeldsen
Fredag kl. 17.00 – 17.45 i Latinerstuen

Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab, er Guddommens bevidsthed overført til kosmiske analyser. Som tilhører får man et bud på kosmiske analyser, der ikke bare kan give teoretisk viden, men også en indsigt i sig selv og livets direkte tale.

Vi er evige levende væsener med et fast punkt, et Guddoms Jeg, af absolut stilhed. Ved hjælp af en evig skabeevne og et evigt begær efter livsoplevelser livsytrer vores Jeg sig i nuet.

Nuet eksisterer i den skabte verden, i det timelige, hvor forandringer og bevægelser finder sted. Nuet er punkt, som ikke kan springes over.
De evige dele af det levende væsen er Guddoms Jeget samt skabeevnen, og den timelige del af det levende væsen er en organismeform i nuet. Alle tre dele er urokkeligt sammenføjet, og det er kun i dyreriget, at det levende væsen er bevidstløst om sit sande Guddommelige ophav. På alle andre tilværelsesplaner i den skabte verden er det levende væsen bevidst i sine evige dele af sit væsen eller bevidst om at være et Guddommeligt ophav med livsytringer.

Ikke det levende væsens ophav, men dets livsytringer kommer til syne i nuet. Nuet er et punkt, som ikke kan springes over. Når det levende væsen er bevidst om sine evige dele af sig selv, bliver evigheden en nærværelse i nuet. Den skabte verden med øjebliksbilleder i forandring og bevægelse bliver oplevet og manifesteret ud fra det levende væsens faste punkt, – Guddoms Jeget.

Margit Kjeldsen

har været optaget af Det Tredie Testamente i mange år uden at have deltaget i aktiviteter inden for Det Tredie Testamente; kurser, seminarer, foredrag, studiegrupper før 2013, hvor hun var med-igangsætter af en studiegruppe i Aarhus sammen med en anden kvinde. I dag er hun fortsat kontaktperson for og deltager i en studiegruppe i Aarhus, og på messer står hun på en stand for Det Tredie Testamente samt er foredragsholder i forbindelse med forskellige aktiviteter vedrørende Det Tredie Testamente.