Den ny verdensimpuls – set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab

Foredrag v. Margit Kjeldsen
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i Kræmmerstuen

Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab, er Guddommens bevidsthed overført til kosmiske analyser. Som tilhører får man et bud på kosmiske analyser, der ikke bare kan give teoretisk viden, men også en indsigt i sig selv og livets direkte tale.

En verdensimpuls har til formål at skabe fremdrift for jordmenneskehedens udvikling. Udvikling for jordmennesket i dag betyder en udvikling af bevidstheden rettet mod det åndelige og afvikling af bevidstheden rettet mod det materielle. Universets grundtone er alkærligheden, alkærligheden er livets love i kosmos. Kun ved en væremåde i overensstemmelse med livets love, kan vi frigøre os fra vores nuværende kosmisk bevidstløse spændetrøje begrænset til et lokalt fysisk jordliv. Altså en afvikling bevidstheden rettet mod det materielle.
Det Tredie Testamente er åndsvidenskab, som giver kosmiske analyser af livets love. Det Tredie Testamente er et standardværk for den ny verdensimpuls, der vil strække sig over mange jordliv for os jordmennesker.

Den ny verdensimpuls skaber fremdrift for mennesket hen imod at få kosmisk bevidsthed, som er at være et væsen skabt i “Guds billede efter Guds lignelse”. Fra at være borgere i ”Dyreriget”, vil vi blive borgere på et nyt tilværelsesplan “Det rigtige menneskerige”, -som med denne ny verdensimpuls vil blive på vores jordklode.

Margit Kjeldsen

har været optaget af Det Tredie Testamente i mange år uden at have deltaget i aktiviteter inden for Det Tredie Testamente; kurser, seminarer, foredrag, studiegrupper før 2013, hvor hun var med-igangsætter af en studiegruppe i Aarhus sammen med en anden kvinde. I dag er hun fortsat kontaktperson for og deltager i en studiegruppe i Aarhus, og på messer står hun på en stand for Det Tredie Testamente samt er foredragsholder i forbindelse med forskellige aktiviteter vedrørende Det Tredie Testamente.