Kristi genkomst som Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab

Foredrag v. Margit Kjeldsen
Lørdag kl. 16.00 – 16.45 i Kræmmerstuen

Du kan udfordre dig selv på eventuelle fordomme mod begreber som “Testamente”, og du kan især få en større forståelse af virkeligheden, der både rækker ud over over dig selv og samtidigt helt organisk er en del af dig som et evigt, helligt væsen.

Ikke Jesus Kristus som person, men som bevidsthed, er vendt tilbage som Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab. Talsmanden, den Helligånd eller Kristi genkomst er hellig bevidsthed eller hellig viden – åndsvidenskab.

Først fysisk manifesteret som det færdige værk med titlen Det Tredie Testamente, til sidst manifesteret i åndsforskeren selv ved egen tilegnelse af de kosmiske analyser. Tilegnelsen af åndsvidenskaben i Det Tredie Testamente sker i praksis eller i væremåde gennem mange jordliv. Teori eller analyser bliver derved til ens egne erfarede kendsgerninger.

Vi er skabt i Guds billede efter Guds lignelse og vil som færdige mennesker i Det Rigtige Menneskerige gøre Himmeriges Rige til en både indre og ydre virkelighed.

Martinus: ”Åndsvidenskaben har til opgave at føre mennesket til selvoplevelse af sandheden.”

Margit Kjeldsen

har været optaget af Det Tredie Testamente i mange år uden at have deltaget i aktiviteter inden for Det Tredie Testamente; kurser, seminarer, foredrag, studiegrupper før 2013, hvor hun var med-igangsætter af en studiegruppe i Aarhus sammen med en anden kvinde. I dag er hun fortsat kontaktperson for og deltager i en studiegruppe i Aarhus, og på messer står hun på en stand for Det Tredie Testamente samt er foredragsholder i forbindelse med forskellige aktiviteter vedrørende Det Tredie Testamente.