Sansebegavelse – set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab

Foredrag v. Margit Kjeldsen
Fredag kl. 12.00 – 12.45 i Bondestuen

At opleve livet gennem den åndelige tilstand betyder at kunne se alt og alle som udtryk for et guddommeligt Jeg, som alle levende væsener har del i. Kosmisk klart syn er at være ét med sit Ophav og samtidig livsopleve sammen med Ophavets Livsytringer, som er alt og alle eller kosmos. Vejen til kosmisk klart syn er ens udvikling af næstekærlighedsevnen; viden og kærlighed i praksis. Intelligens og følelse i ligevægt udløser intuitionen, som er sansebegavelsens redskab til åndelig livsoplevelse.

Det levende væsens skæbnebuer eller karma, set i lyset af Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab

Foredrag v. Margit Kjeldsen
Søndag kl. 15.00 – 15.45 i Latinerstuen

Skæbnebuer er loven om årsag og virkning i en kædereaktion. Der findes ingen ret linje, for al energi går i kredsløb tilbage til energiens årsag. Skæbnebuen er en lovmæssighed, men da vi er vores egen årsag til de udtryk, vi giver ud, er vi dermed også selv årsag til de virkninger, vi modtager.

At spise af Kundskabens Træ betyder for mennesket at kunne skelne mellem godt og ondt og begynde i væremåden at bryde kædereaktionen ved at ændre ens skæbnebuer fra lidelse til glæde og velsignelse for sig selv og andre. At spise af Livets Træ betyder at blive bevidst i sin egen evige årsagsløse årsag og dermed have en væremåde og tilværelse, som er Næstekærlighed eller universets grundtone Alkærlighed.

Margit Kjeldsen

har været optaget af Det Tredie Testamente i mange år uden at have deltaget i aktiviteter inden for Det Tredie Testamente; kurser, seminarer, foredrag, studiegrupper før 2013, hvor hun var med-igangsætter af en studiegruppe i Aarhus sammen med en anden kvinde. I dag er hun fortsat kontaktperson for og deltager i en studiegruppe i Aarhus, og på messer står hun på en stand for Det Tredie Testamente samt er foredragsholder i forbindelse med forskellige aktiviteter vedrørende Det Tredie Testamente.