Skam

Foredrag v. Krista Korsholm
Lørdag kl. 15.00 – 15.45 i  Blue Water Lounge – 1. sal

“Kender du følelsen af, at være forkert?
Længes du efter at blive elsket – og elske dig selv?

Kom til foredraget “Skam” og bliv opmuntret til at gå ind i nådens lys.

Skam fylder mere i vores hverdag end nogensinde. Vi føler os forkerte og utilstrækkelige. Vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Vi har brug for at blive klogere på følelsen skam, så vi kan genkende den hos os selv og andre. Og vi har brug for at bruge nåden aktivt og konkret som modsvar til skamkulturen.

Krista Korsholm

er psykolog og forfatter til bogen “Skam” (Bibelselskabets forlag, 2018). Krista arbejder med at skabe rum for det svære og usigelige og hjælpe os til at komme tættere på hinanden og få det forkerte frem i det nådige lys.
Hun arbejder ud fra tesen, at vi som mennesker har brug for at blive elskede – både fordi og på trods.
Her bruges nåden som det konkrete ståsted, vi alle har brug for.