Spirituelle principper for et godt liv

Foredrag v. Dorte Haun Nielsen
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i PR electronics Lounge – 2. sal

Foredraget her handler om nogle essentielle principper, for et godt liv – herunder hvordan vi passer godt på vores sind, træffer gode beslutninger og opretholder balance i vores relationer til andre.

Dorte Haun Nielsen

har praktiseret raja yoga meditation siden 2005, og baseret sit liv på den filosofi, der knytter sig til raja yoga meditation.
Hun har siden 2006 undervist i meditation og selvudvikling, og er med til at drive Brahma Kumaris’ meditationscenter i Århus, samt årlige retræter, lokalt og internationalt.
Dorte arbejder til dagligt som socialrådgiver.