Divine Quantum Power – Opgradering af dit biologiske system

Foredrag v.  Galina Saikova
Lørdag kl. 17.00 – 17.45 i privatsikrings lounge – 2. sal

Som Mennesket, tager vi et kvantespring i evolutionen lige nu. Vi transformerer selvforståelse og anerkender vores guddommelige natur. Vi ændrer vores biologi og energetiske struktur… vi bliver et nyt Human Being.Samtidig aktiveres der potentialer, som vi aldrig troede var mulige for mennesker før.Velkommen til et foredrag, hvor vi udforsker muligheder for Integreret Spiritualitet, så vores Divine Nature kan træde frem og tager sin plads i livet. Muligheder er uendelige.

Galina Saikova

er Kanal for Aktiveringer, som åbner bevidstheden og frigør den power, som ligger latent dybt inde i vores DNA-koder. Èt af Galinas potentialer og formål i livet – at støtte mennesker i deres spirituelle åbninger verden rundt. Hun hjælper med at skabe kontakt til hvem man er på et højere plan, sin indre power og åbne forståelse for sin spirituelle virke.

Galina er Mentor og Energy Healer. Afholder personlige sessioner, kurser og uddannelser.