Det etiske grundlag for et spirituelt liv og fred på jorden

Foredrag v. Lars-Elias Anna Elena
Fredag kl. 12.00 – 12.45 i Blue Water Lounge på 1. sal

Alle religioner hviler på etiske fundamenter – visse dyder som for en stor del er sammenfaldende. At etablere sig i disse dyder er grundlaget for et langt og lykkeligt liv, men alt for ofte springer vi let henover dem. Jeg vil berøre og udlægge disse dyder i forskellige religioner med speciel fokus på de 10 dyder, som udgør Yama og Niyama, det etiske grundlag i yoga. Det siges at hvis man perfektionerer blot én af disse dyder har man perfektioneret dem alle og tilbagelagt ¾ af vejen mod oplysning. Derudover vil jeg komme ind på de over 100 dyder/egenskaber, som jeg har beskrevet i yogakort, som jeg kalder levekort idét de er guidelines til, hvordan man kan leve et godt liv i yoga – forening med sig selv.

Lars-Elias Anna Elena

blev født i 1962. Han fik i 2002 en voldsom kundalinivækkelse, som de sidste 16 år har medført mange spirituelle oplevelser og tilstande i krop og sind. Det har undertiden været så voldsomt, at indlæggelse på psykiatrisk hospital har været en konsekvens. I de senere år har kundalini, som er moderen, som vedvarende skaber kroppen, manifesteret sig under navnet Anna Elena.

Siden 2002 har Lars-Elias Anna Elena studeret og praktiseret religioner, herunder specielt Den Universelle Religion, Kristendom, Buddhisme og Hinduisme og han har dyrket qigong og yoga for at understøtte kundalinivækkelsens udvikling og mange tilstande, som fordrer etisk sund livsførelse samt oprensning af krop, sind og energisystem for at kunne forløbe optimalt.

Lars-Elias Anna Elena har arbejdet ca. 20 år i erhvervslivet inden for salg samt praktiseret alternativ behandling i ca. 20 år. Han er instruktør i Vibrationel Kinesiologi samt Qigong efter Biyunmetoden.