Kernehealing – forløsning af barndomstraumer og frisættelse af din sande natur

Foredrag v. Rebekka Lassesen
Fre
dag kl. 15.00 – 15.45 i  PR electronics Lounge – 2. sal

Kernehealing er en ny healings metode som healer og belyser lige præcis dét som giver de fleste mennesker masser af udfordringer livet igennem – nemlig barndomstraumer!

Kerneskader dannes når barndomstraumerne lagres i vores reflektoriske system, som der er åbent til i alderen 0-7 år. Traumerne vrider vores energisystem ud af balance og skaber fejlagtige overbevisninger om os selv og verden. Disse overbevisninger bliver vores indgroede sandhed om os selv og livet, og vi identificerer os med dem og danner mønstre herudfra.

Kernehealingen arbejder på et dybt plan med at forløse traumerne i refleksområdet, og sætter gang i en proces hvor du lidt efter lidt får mulighed for at give slip på dine smertebaserede reaktionsmønstre. Det giver dig muligheden for at lære dig selv at kende som den du virkelig er og herfra finde nye sunde handlemåder, som tager deres udgangspunkt i dit sande og autentiske selv. Det giver dig større frihed til at skabe det liv du ønsker, og udleve dit fulde potentiale.

Kernehealingen gives kun en enkelt gang og under en kernehealing laver jeg en klarfølingsanalyse, hvor jeg bl.a. finder de primære overbevisninger der er blevet skabt i barndommen, og som du har levet med på grund af dine kerneskader.

Det at blive set og mødt i sine smertefulde følelser, er for de fleste mennesker en stor oplevelse som i sig selv er dybt healende.
På foredraget vil jeg udvælge et par deltagere som har lyst og lave en lille demonstration, hvor jeg vil finde en eller to af disse primære overbevisninger og beskrive følelserne der ligger bag.
Du vil under foredraget modtage en PseudoKernehealing, som midlertidigt stabiliserer dit energisystem ind i en tilstand der vil svare til det at være kernehealet.
Der er vil også være mulighed for at høre om Kernehealeruddannelsen.

Rebekka Lassesen

Rebekka arbejder som Ny Tids Shaman, med god kontakt til både universets visdomme og den menneskelige natur.

Rebekka har et dybt indre kald til at hjælpe mennesker fri af den smerte og de ubalancer der skaber forhindringer for at leve et stabilt, autentisk og berigende liv. Hendes måde at arbejde på er både psykologisk terapeutisk, og samtidig ud fra et spirituelt perspektiv.

Rebekka underviser i forståelse af bevidsthed og energi, og tilbyder sessioner med healing og klarsyn i sin klinik i Århus.
Hun afholder kurser, kanaliserede meditationer og online forløb, samt arrangerer spirituelle rejser rundt i hele verden.
Derudover underviser Rebekka på Kernehealeruddannelsen ved Marianne Lane.

Rebekka arbejder ud fra værdier om medfølelse, renhed og ligeværdighed.