Kernehealing – forløsning af barndomstraumer og frisættelse af din sande natur

Foredrag v. Rebekka Lassesen
Søndag kl. 16.00 – 16.45 i Blue Water Lounge på 1. sal

Kernehealing er en ny healings metode som healer og belyser lige præcis dét som giver de fleste mennesker masser af udfordringer livet igennem nemlig barndomstraumer!

Kerneskader dannes når barndomstraumer lagres i vores reflektoriske system, som der er åbent til i alderen 0-7 år. Traumerne vrider vores energisystem ud af balance og skaber fejlagtige overbevisninger om os selv og verden. Disse overbevisninger bliver vores indgroede sandhed om os selv og livet, og vi identificerer os med dem og danner mønstre herudfra.

Kernehealingen arbejder på et dybt plan med at forløse traumerne i refleksområdet, og sætter gang i en proces hvor du lidt efter lidt får mulighed for at give slip på dine smertebaserede reaktionsmønstre. Det giver dig muligheden for at lære dig selv at kende som den du virkelig er og herfra finde nye sunde handlemåder, som tager deres udgangspunkt i dit sande og autentiske selv. Det giver dig større frihed til at skabe det liv du ønsker, og udleve dit fulde potentiale.

Kernehealingen gives kun en enkelt gang og under en kernehealing laver jeg en klarfølingsanalyse, hvor jeg bl.a. finder de primære overbevisninger der er blevet skabt i barndommen, og som du har levet med på grund af dine kerneskader.

Det at blive set og mødt i sine smertefulde følelser, er for de fleste mennesker en stor oplevelse som i sig selv er dybt healende.
På foredraget vil jeg udvælge et par deltagere som har lyst og lave en lille demonstration, hvor jeg vil finde en eller to af disse primære overbevisninger og beskrive følelserne der ligger bag.

Du vil under foredraget modtage en ’Pseudo-kernehealing’, som midlertidigt stabiliserer dit energisystem ind i en tilstand, der vil svare til det at være kernehealet.

Rebekka Lassesen

Jeg betegner mig selv som ’Ny Tids Shaman’ og arbejder som healer, kanal og spirituel underviser.

Det at være shaman i ‘Den Nye Tid’, betyder at jeg bruger åbningen ind i den bevidsthedshævning som lige nu foregår på jorden til at nå og administrere energifelter, fremfor primært at fokusere på brugen af værktøjer, symboler og talismaner, som man har gjort meget før i tiden.

Jeg har en stabil kontakt til mine åndelige guider, deriblandt bevidsthederne: Kristus og Maria Magdalene som jeg guides af og samarbejder med for at hæve bevidstheden på jorden.

Jeg hjælper mennesker til at få dybere kontakt til sig selv og deres sjæl igennem sessioner med healing og klarsyn.
En del af mit arbejde er også at arrangere spirituelle rejser rundt om i verden, bl.a. for at hente healingsenergier til jorden. Jeg afholder kurser, onlineforløb og guidede meditationer med kanaliseringer.

Kontakten til den usynlige virkelighed har jeg altid haft, og siden barnsben har jeg kunnet aflæse, se, fornemme og haft forståelser som rakte udover mine erfaringsgrundlag.

Jeg har altid vist at jeg ville hjælpe mennesker og være med til at skabe større balance i verden, og de sidste 10 år har jeg arbejdet bevidst med min egen renhed og kontakt, sideløbende med at min virksomhed har taget form.

Et af de redskaber jeg bruger meget i min praksis er Kernehealing, som jeg er uddannet i hos Marianne Lane og er medunderviser af på Kernehealeruddannelsen. En dybt transformerende healing, som hjælper og støtter mennesker i deres hverdag.
Jeg elsker hverdagsmagi! Det har for mig stor værdi når jord og himmel smelter sammen i en større sammenhæng, og vi kan bruge magi’en til at gøre vores liv og hverdag mere tilfredsstillende, sammenhængende og levende.