Den spirituelle behovspyramide

Foredrag v. Viggo Simonsen
Lørdag kl. 11.00 – 11.45 i lokale 23 – 2. sal

Forstå de underliggende årsager til en lang række effekter i dit liv. Uindfriede åndelige behov vil styre vores tanker, følelser og adfærd som en usynlig hånd.

Den spirituelle behovspyramide er det åndelige modstykke til Maslows behovspyramide, som mange kender fra populær psykologi – dog med et andet fokus.

Vi betragter vores liv som en struktur, en pyramide – og kigger på sammenhængen mellem de åndelige, mentale, fysiske og sociale behov – og hvordan alle områder af vores liv er påvirket af det kausale åndelige fundament.

Foredraget vil også omfatte en kort introduktion til Raja Yoga meditation.

Viggo Simonsen

er leder af Brahma Kumaris meditationscenter i Århus og har praktiseret Raja Yoga meditation i 38 ud af sine 58 leveår.
Til dagligt arbejder Viggo som telekom IT-konsulent.