Spirituel Tjeneste

Spirituel Gudstjeneste v. Dansk Spirituel Sammenslutning
Fredag kl. 12.00 – 12.45 i lokale VIP Lounge på 1. sal – følg de røde pile på gulvet

Dansk Spirituel Sammenslutning inviterer igen til en anderledes gudstjeneste.
Denne gang i en forkortet version i forbindelse med Krop-Sind-Ånd messen i Brøndby.
En gudstjeneste, der har fokus på samspillet mellem den åndelige verden og den fysiske verden, vi lever i.
Flere medier fører dig igennem denne gudstjeneste med en spirituel tilgang til det, man normalt forstår ved en gudstjeneste.
Sådan en tjeneste er fyldt af filosofi, bøn, sang og afdødekontakt.
Det foregår i en hjertevarm atmosfære, hvor du vil opleve den åndelige verden komme lidt tættere på.

Dansk Spirituel Sammenslutning

Dansk Spirituel Sammenslutning er en forening for alle med en spirituel interesse og overbevisning.
Foreningen har til formål at udbrede det spirituelle budskab, med baggrund i ”De 7 Principper”, at bringe forståelse for den åndelige verden, samt filosofien bag.

Introduktion af: De 7 PrincipperVejen til et spirituelt liv etableres via studier, og anvendelse af en åndelig filosofi, som en nøgle til at etablere en spirituel livsstil. Som medlem af Dansk Spirituel sammenslutning introduceres dette gennem de 7 Principper for spiritualisme.Selvom Dansk Spirituel Sammenslutning har nedskrevet principperne bag spiritualismen for sine medlemmer, er de ikke ment som at være bindende regler, eller skrevet ud fra dogme, men for at give den enkelte, fundament for at udvikle en personlig filosofi.

De Syv Principper:

  1. Gud som en skabende kraft
  2. Sammenhold og kærlighed mellem mennesker
  3. Fællesskab med åndeverdenen, og engleriget
  4. Den evige eksistens af den menneskelige sjæl
  5. Personligt ansvar
  6. Evaluering af alle handlinger udført på Jorden
  7. Evig udvikling for alle sjæle