Livsglæde & Arbejdsglæde er muligt for dig

Foredrag v. Helle Kjær & Tina Seirup Nielsen
Fredag kl. 13.00 – 13.45 i lokale Gunnar Nu 2- følg de røde pile på gulvet

Øget Livsglæde og Arbejdsglæde reducerer stress, skaber mere overskud i hverdagen, bedre mental balance, evner til at træffe gode beslutninger, bedre relationer både privat og på arbejde og endda et bedre helbred.

I dette foredrag bliver du introduceret til, hvordan du kan træne, udvikle og øge din livsglæde og arbejdsglæde med konkrete værktøjer, du kan bruge i din hverdag. Baseret på aktuel teori og nyeste forskning.

Vi tilbyder kurser indenfor temaerne Livsglæde, Arbejdsglæde og Ledelse med Glæde for private og for virksomheder.
Vores kurser foregår i en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, mentale øvelser og oplevelsesbaseret læring, iblandet vores egne erfaringer og humor.

Helle Kjær

er autoriseret klinisk psykolog. Med mere end 25 års erfaring indenfor personaleledelse og organisationsudvikling. Specialiseret gennem mange år i behandling af mennesker med misbrug og afhængighed.
Udpeget til flere arbejdsgrupper i sundhedsstyrelsen. Medstifter af Fagligt Selskab for Misbrugspsykologi, samt arrangeret og afholdt diverse konferencer og kurser for en bred vifte af fagpersoner.

Tina Seirup Nielsen

er medstifter af AnimalSouls, foredragsholder, konsulent, coach, kunststuderende.
Hun har over 10 års erfaring med personaleledelse, coaching og uddannelsessystemer – samt opbygning af afdelinger på tværs af kulturer indenfor produktion, supply chain, branding og design. Med mange års international erfaring med forretningsudvikling og procesoptimering.