Tag dit liv tilbage

Foredrag v. Ingrid Torrez
Lørdag kl. 14.00 – 14.45 i lokale Gunnar Nu 1 – følg de røde pile på gulvet

Vi møder alle individuelle problemstillinger i vores liv. Jeg vil nu vælge at kalde dem livsudfordringer.Er du bevidst om hvordan du takler dine livsudfordringer? Er du bevidst om dine tanker, er du bevidst om dine følelser, er du bevidst om din adfærd, dine handlinger, er du bevidst om din krop, hvor er den?

Hvis du er i tvivl, så kom og lyt med, når Ingrid vil præsentere dig for nogle simple redskaber, som du kan tage med hjem.
Acceptere i åbenhed og nysgerrighed, for at begynde, at implementere dem dagligt, hvorefter du vil kunne begynde at mærke positive forskelle.

Ingrid vil præsentere en eller flere korte historie, hvor personerne først senere i livet mærkede deres fysiske og psykiske ubalance, som f.eks. smerter, stress, angst og depression.Fælles for dem var, at de tabte balancen i deres liv, og hvordan de fik den tilbage.

Er du forhindret i at komme til mit foredraget så kig forbi min stand på messen 241.

Ingrid Torrez

Ingrid har 24 års erfaring som sygeplejerske fra infektion, intensiv, onkologi, til akutmodtagelse, til hjertemedicinske afdelinger ind og udland.

Professionelt som personligt har Ingrid mødt lives udfordringer, med kritisk sygdom, at mistet en eller flere af sine nære familiemedlemmer, barnløshed, stress.

For mange kan det udløse en eksistentiel krise/livsudfordring, at mister balancen i livet, og måske bliver vi først bevidst om dette langt senere. Dette senere kan vise sig som fysiske smerter, stress, angst og depression, spiseværing, ect. Det enkelte menneske har oftest en kendt forsvarsmekaniske.

Det der driver Ingrid, er at hjælpe andre mennesker der er udfordret i dit/deres liv.
Senere valgte Ingrid at læse til psykoterapeut spirituel med speciale i kommunikation. Det er også senere blevet til en diplom i kommunikation.

Livet er en spændende udviklingsrejse. Personlig har Ingrid selv mødt lives udfordringer, der udløste stress sygemelding i 2004, og igen i år 2013.

Ingrid tilbyder sine forløb online, walk and talk, og efter nærmere aftale fysiske møder. Forever living fysisk som online business.