Vejen til freden – ifølge åndsvidenskaben

Foredrag v. Jan Langekær
Søndag kl. 15.00 – 15.45 i lokale Preben Elkjær – følg de røde pile på gulvet

Martinus forklarer i sit værk, at skabelsen af fredsriget er en udviklingsproces, en vej vi alle sammen skal gå, for at komme til freden, og at et fuldkomment samfund ikke kan opstå på én gang ved revolution. Først skal alle fejl og mangler frem i lyset.

Gennem disse erfaringer vil vi færdigudvikle demokratibegrebet og skabe nye veje fremad.

En tid endnu vil fattige og rige nationer kæmpe om det daglige brød og kriser, krige og politiske kampe fortsætte, indtil kærlighedsevnen og fredsviljen er færdigudviklet.

Dette garanteres af de evige kosmiske love, der styrer udviklingen frem til humane løsninger på al uro og alle problemer.

…”Skæbnen rammer mennesket ufejlbarligt, lige så vel i stille omgivelser som midt i krigens dødningedans. Loven sker fyldest.
Hver den, der ombringer ved sværd, skal selv omkomme ved sværd. Vejen til freden går således udelukkende kun igennem dette,
at give vor næste den fred og velsignelse, som vi selv ønsker at leve i.

Martinus åndsvidenskab og Det Tredie Testamente lærer os at forstå hvilken vej vi skal tage for at komme til freden i os selv og til verdensfreden.” Citat Martinus

Jan Langekær

er åndsforsker og sexolog og kommer fra LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab i Brøndbyøster.

Er desuden kursusleder, foredragsholder, studiegruppeleder, redaktør og driver en international virksomhed.