Undfangelse, fødsel og livsstart. Et eneregetisk og holistisk perspektiv

Foredrag v. Karin Siff Munck
Søndag kl. 14.00 – 14.45 i lokale Gunnar Nu 2 – følg de røde pile på gulvet

Undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart er den mest eksplosive udviklings – og dannelsesperiode i ethvert menneskes liv!Det er oftest også den mest udfordrende og sårbare periode i et menneskeliv.

Livsstarten udgør et tæt samspil og miljø mellem mor – far, familie, stamtræer, og i nye energier og miljøer. Det er en tidsperiode fyldt med glæde og risici på særlige vilkår, betingelser og mange ubekendte faktorer.De risici og stressbelastende hændelser der kan opstå ved undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart, kan give fatale følger, fordi det ufærdige kropsind ikke kan værge for sig ved pludselige uforudsete hændelser. Men deres sjæl og gryende sind opfanger, registrerer og lagres i deres celler, krop og sind, – alt det der sker om dem og i dem.Fosteret og det lille barns kropsind er underlagt helt særlige vilkår for reaktion, vækst og udvikling i samspil. Det er en rejse langt mere kompleks og uforståelig end nutidens avancerede rumrejser!

I oplægget indgår:

  • Energi og bevidsthed
  • Energi i med og i modvind
  • Kompleksitet
  • At være ét med alt og et liv på theta og delta bølger
  • Rejsen = Undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart
  • Alle børn har lagret og husker deres rejse
  • 3 Cases
  • Spørgsmål

Oplægget underbygges af den nye tids biologi, bl.a. forsker PhD og international anerkendt cellebiolog Bruce Liptons formidling om energi, bevidsthed og en epigenetisk forståelse af barnets selvdannelse.Budskabet er at det er energien og omsorg for energiens kvalitet, rytmiske stabilitet og formbarhed over tid, der er afgørende for barnets trivsel, vækst og udfoldelse af medfødte livspotentialer.

Karin Siff Munck

Cand.cur., sygeplejerske, sundhedsplejerske. Tidligere lektor i sundhed og folkesundhed UCC/ PK. Desuden: Corrective Sounds Practitioner, DK kinesiolog i lyd og frekvensbehandling, facilitator i Multi inkarnations terapi v/ Chris Griscom, Bioenergi v/Domancic, Silva Graduated.I dag egen praksis KSM – FREKVENS. Arbejder sammen med småbørn, større børn, unge, og voksne, hvor lav energi, træthed, trivsels, helbredsproblemer fylder, og de hvor læring og indlæring ikke er lige til.