Engle vores venner beskyttere vejledere og helbredere

Foredrag v. Pernille Povlsen
Lørdag kl. 14.00 – 14.45 i VIP lounge på 1. sal

Englene er skabt på kærlighedens stråle for at tjene menneskene på jorden. De lever i åndens verden, i himlen, men kommer til os, når vi når vi bringer os i samklang med dem.
Du kan helt enkelt tale til englene om dine problemer som du vil tale til din bedste ven. De hjælper os ved at bringe os guddommeligt lys, som giver os visdom, indsigt, beskyttelse, helbredelse og befrielse fra vanskeligheder.
På foredraget vil du lære, hvordan du får deres hjælp.

Pernille Povlsen

kommer fra foreningen Summit Lighthouse, hvor hun har beskæftiget sig med De opstegne Mestres Lære i mange år.
Hun holder foredrag om det store Hvide Broderskab, engle, mestre, tvillingeflammer, karma og reinkarnation, den violette flamme og hvordan man kan påkalde de åndelige energier, mestrene og englene ved meditation, mantraer og dekreter.