Fred gennem Broderskab mellem Religioner

Hvordan kan religiøse og spirituelle ledere blive fredsmæglere?
– oplæg, ceremoni for fred og musikalske indslag

v. Universal Peace Federation
Lørdag kl. 13.00 – 14.45 i VIP Lounge på 1. sal – følg de røde pile på gulvet

Overalt søger mennesker efter fred og håb midt i verdens udfordrende realiteter.

Krige og konflikter udspringer fra menneskers sind, og derfor må vejen til fred også starte i menneskers sind.

Vi stræber efter at udforske nye måder at omsætte idéen om et kærligt broderskab mellem mennesker fra forskellige religioner til virkelighed og således forsøge at skabe noget guddommeligt i den jordiske verden. I stedet for at fokusere på vores forskelligheder, bør vi engagere os i, hvor meget vi kan lære af hinanden.

Universal Peace Federation

UPF er en NGO med generel rådgivende status i FN’s Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC).
Vi støtter og fremmer FN’s arbejde og opfyldelse af Verdensmålene.