Hvad er et mediumship? Hvordan fungerer det?

Foredrag v. Erlinng Chriistensen
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i Lokale 4 – 1. sal

Begrebet mediumship er et engelsk udtryk for bindeled, kanal, medie til den åndelige verden. Hvert menneske har et mediumship.

Den moderne spiritisme tog sin begyndelse med søstrene Fox i USA i 1848, i midt vesten. De hørte bankelyde fra husets kælder. Det viste sig at være i morseform. En mand var en del år tidligere var blevet myrdet og begravet i husets kælder.

Spiritismen er en tro retning, der bekender sig til den kristne tro ud fra de ”Seven Prinples of Brother hood”. Lige som frimenigheds trosretninger varetager spiritisterne selv dåb, gifte mål og begravelse. Vi har i Danmark Spiritismens Trossamfund. Anerkendt af kirkeministeriet. Spiritismen er den religiøse overbevisning at der et afterlife – liv efter døden.

Spiritismen har i England mere end 500 kirke. Samt at spiritismen forefindes alle i Commonwealth landene. Endvidere de lande, der har været under engelsk overherredømme (fra kolonitiden). I dag har spiritismen bevægelser/menigheder i stort set alle vesteuropæiske lande.

For at kunne anvende dit mediumship må du have et åbent sind. Du skal have et menneskesyn – at der er mere mellem himmel og jord. Har du princippet at tingene skal kunne måles og vejes vil du kun forstå teorierne, men ikke kontakterne til den åndelige verden.

Langt de flest danskere kender ikke til baggrunden for mediumship, da Spiritismen i Danmark forsat er i sin vorden.

Jeg var medium i 3 år i den spiritiske kirke, Daniels Kirken, i Kbn. Det var oprindeligt Frank Munkø, der drev kirken i en årrække.

Dit mediumship, består af 3 elementer og inddelt i en mental og fysisk mediumship dele:
Clairvoyance, kontakt til afdøde og trance

  1. Til den mentale del hører clairvoyance og kontakt til afdøde
  2. Kontakt til afdøde. Her tager mediet kontakt til de afdøde, der ønsker at komme igennem til en eller flere personer. Dette kan være individuelt, mindre grupper eller ved klarsynsdemonstration
  3. Til den fysiske del hører trancen. Clairvoyance er at opleve ting klart

Hverken publikum eller medie bestemmer, hvilke afdøde måtte træde frem. Der arbejdes efter en bestemt fremgangsmåde i disse sammenhænge. Vise – ikke bevise. Oplevelserne er ofte meget følelsesladede. Da de ”afdøde” forsat lever i den åndelige verden.
Trancen. Mediet lade her spirits/ånderne fra den åndelige verden overtage dele eller helt sin fysiske krop. Det sker via den psykisk port. Den sidder ved baghovedet ved halscenteret. Det vil sige at psykiske energier hæver de fysiske energier. I den sammenhæng kan opleves overskygning, trancetale, trancehealing, materialisering, eksperimenterende ting m.m.

Til at træne dit mediumship forefindes, der landet over forskellige cirkler. Der er mentale og de fysiske træningscirkler.
Det er ikke legetøj at tage kontakt til den åndelige verden, da der forefindes ikke ønskede energier. Derfor vælg altid en erfaren og dygtig gruppeleder. DU har tillid til. Tænk blot på hvad ånden i glasset har skabt af ballade. Eller ønsker du at udvikle dit potentiale mere målrettet er der flere gode clairvoyance og medieuddannelser.
Jeg kan kun god anbefale, at du stille og roligt på din egen måde og tempo, begynder at udforske dit medium ship.

Erlinng Chriistensen

Siden 1998 har jeg haft glæden af at være clairvoyant og medie. Igennem årene i den åndelige verdens tjeneste, har det givet mig mange spændende oplevelser i mit liv. Hvilket betyder jeg har flere uddannelser, hvor jeg oplever det enkelte menneske finde sin spirituelle vej og udvikle sig som person. Både personligt og fagligt. Herudover organiserer og underviser jeg på uge moduler i Mediumship 1, 2 og trance modul, samt ture til det spiritistiske England. Foredrag, workshop mm.