To foredrag på denne side

Det seksuelle mysterium set i lyset af åndsvidenskaben

Foredrag v. Jan Langekær – forhindret – foredragene bliver i stedet afholdt af Peter Wraae
Fredag kl. 15.00 – 15.45 i Lokale 3 – 1. sal

Få en forklaring på hvorfor mange mennesker i vor tid lever med ubalance i ægteskaber og parforhold og hvorfor vi oplever en forceret udvikling seksuelt, åndeligt og materielt. Få også en forklaring på hvad du kan gøre for at forstå udviklingen og skabe balance i din egen udvikling, så du opnår livslyst, glæde og lykke.

Intuitionens og næstekærlighedens udvikling

Foredrag v. Jan Langekær – forhindret – foredragene bliver i stedet afholdt af Peter Wraae
Søndag kl. 11.00 – 11.45 i Lokale 3 – 1. sal

Du får en indsigt i hvordan intuitionen udvikles og hvordan du selv kan medvirke til at udvikle din intuition. Alt sammen set i et åndsvidenskabeligt perspektiv, ud fra Martinus åndsvidenskab og hans epokegørende værk Det Tredie Testamente.