Klimakrisen – i et åndsvidenskabeligt lys

Foredrag v. Torben Risberg Hansen
Fredag kl. 13.00 – 13.45 i Lokale 3 – 1. sal

Synet på klimakrisen, som p.t. er fremherskende, relaterer sig til den klassiske fysik, hvor vi kan stå udenfor og være en objektiv betragter. Det kan vi ikke i den moderne fysik og i åndsvidenskaben. Her er vi en del af et ‘felt’, som vi påvirker og påvirkes af.
Var udgangspunktet sidstnævnte tilgang, hvad er det så, moder jord vil fortælle os og hvad kan vi så gøre, for at ændre situationen?
Det er det, foredraget handler om.

Torben Risberg Hansen

er uddannet som folkeskolelærer, uddannelsesplanlægger, psykoterapeut og har læst Sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Har studeret åndsvidenskab i ca. 45 år.

Har holdt foredrag om psykiske og åndelige emner i aftenskoleregi og på Krop-Sind-Ånd messer.