Areopagos stand 26

På Mystikkens Univers er stand 26 den store fælleskirkelige stand. Her deltager forskellige organisationer under Areopagos-paraplyen.

Alle de ting, der foregår på standen er gratis for gæsterne. Heling af hjertet, forbøn, bøn for syge, samtale om spirituelle emner og meget mere. Du kan skrive din egen bøn og fæstne den til et kors og der bliver bedt for den, når messen er slut.

Areopagos

Areopagos er en kristen organisation, som arbejder med religionsdialog, kristen spiritualitet, trospraksis og diakoni. Vi har til formål at formidle evangeliet på måder, der giver mening for vor tids åndelige og religiøse søgen. Vi arbejder i Danmark og Norge – og i Kina, hvor Areopagos blev grundlagt i 1922.

I Mesterens Lys

I Mesterens Lys ønsker at være et kristent fællesskab og samtidig en del af de nye åndelige miljøer. Et udtryk herfor er vores deltagelse på messer som Mystikkens Univers og Krop-Sind-Ånd. På standen tilbyder vi heling af hjertet, Christfulness, bøn for syge og vejledning. Vi inviterer også til Fællesskabssøndage, retræter, meditationskoncerter og gudstjenester, bl.a. aabenhimmel og Identitet og livsforvandling.

Dødscafé v. Torsten Borbye Nielsen fredag kl. 13.00 – 13.45 og 14.00 – 14.45 i Lokale 1 i stuen

Helingskoncert v. Torsten Borbye Nielsen lørdag kl. 13.00 – 13.45 i Lokale 1 i stuen

Den lyttende Kirke

Ved du, at når du virkelig lytter til dig selv, er der meget du bliver klogere på? Vi vil gerne skabe dette rum for dig, gennem aktiv lytning, og bede Kristus møde dig der, med sit helende nærvær. God lytning er helbredende! Kom og sæt dig i en af lytte-lænestolene. Du taler, vi lytter, dine ord styrer retningen. Vi beder gerne en bøn til slut, hvis du ønsker dette. Varighed 15-25 min. Det er gratis! Vi respekterer tavshedspligt. Velkommen.

Foredrag: Lyttepraksisser og lyttesmagsprøver v. Bente Lundbak Pihl Søndag kl. 13.00 – 13.45 i Lokale 3 på 1. sal

Det Danske Bibelselskab

Skal sørge for, at alle mennesker kan få Bibelen på et sprog, de kan forstå og til en pris, de kan betale. Bibelselskabet udgiver den autoriserede danske bibel. Bibelen og bibeldele på grønlandsk og færøsk samt materiale til fremme af bibel-læsning og bibelkundskab, børnebibler, cd-rom’er, studieudgaver og kommentarer bliver udgivet. Bibelselskabet støtter oversættelse, produktion og distribution af bibler verden over.

Københavns Pilgrimsfællesskab

Der arrangeres korte pilgrimsvandringer i og omkring hovedstadsområdet.

Vi ser vandringen både som en ydre og indre vandring. Vi er både opmærksomme på Guds nærvær i naturen som den udfolder sig i skønhed og sammenhængskraft og på den enkelte vandrers eget liv her og nu (hvor hun/han er på sin livsvandring) på hendes/hans følelser og refleksioner i forhold til Gud og det fællesskab hun/han er en del af.

Inspirationen hertil opstår i samspillet mellem vandringens fysiske rytme, stilheden som er i os og omgiver os med bønnen, meditations-ordene og skriftstederne – nedskrevet netop med henblik på den aktuelle vandring på et vandreark til den enkelte vandrer – udsprunget både af den aktuelle årstid og kirkeårets gang og den aktuelle lokalitet.

Og en særlig opmærksomhed på “øjeblikke” “scener” af særlig skønhed og dybde vi møder på vandringen. Vi sanser måske et særligt nærvær? Der er tyndt til den anden virkelighed. Vi står stille og hviler i dette nu – dette “prayerhole”.

En vandring vil typisk både være i stilhed og samtale, med måltid og nadver undervejs.

Foredrag: Pilgrimsvandring i dag v. Torsten Junge lørdag kl. 17.00 – 17.45 i Lokale 3 på 1. sal